Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Дархан салбарын 2-р давхарын халаалтын шинэчлэлтийн ажил TN00793 2018-10-01 04:00:00
2 Эрдэнэт Номин агуулах, супермаркетийн гадна фасадны засварын ажил TN00785 2018-09-24 04:00:00
3 УБИ агуулах худалдааны дотор галын усны шугам солих, шинэчлэх TN00784 2018-09-26 04:00:00
4 32 тойргийн Номин моторс салбарын өргөтгөлийн ажил TN00782 2018-09-12 04:00:00
5 10-р хороололын дэлгүүрийн гадна зам талбайн асфальт тэмдэглэгээ засварын ажил TN00771 2018-09-10 06:00:00 Үр дүн гарсан
6 10-р хороололын хөргөлтийн ажил TN00765 2018-08-22 10:00:00 Үр дүн гарсан