Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 УБИ гадна зам талбайн барилгын ажил TN00681 2018-05-23 04:00:00
2 УИД-ийн 6-р давхрын номын тасгийн шал хулдааслах ажил TN00680 2018-06-05 04:00:00
3 Хан-уул АХ хар цаасан дээврийн хэсэгчилсэн засвар TN00671 2018-05-31 04:00:00
4 УБИ-ийн Фүүдкортын цахилгааны монтаж хийх ажил TN00665 2018-05-29 04:00:00
5 УБИ-ийн Ундрах-Агро-ийн дээврийн засварын ажил TN00664 2018-05-29 04:00:00
6 Юнайтэд, Оффисын акустик таазны ажил TN00662 2018-05-23 04:00:00