Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УБИ гадна зам талбайн барилгын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00681 2018-05-18 09:08:09 2018-05-23 08:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-ийн 6-р давхрын номын тасгийн шал хулдааслах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00680 2018-05-22 08:00:13 2018-06-05 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Хан-уул АХ хар цаасан дээврийн хэсэгчилсэн засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00671 2018-05-18 07:01:12 2018-05-31 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УБИ-ийн Фүүдкортын цахилгааны монтаж хийх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00665 2018-05-16 02:06:17 2018-05-29 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УБИ-ийн Ундрах-Агро-ийн дээврийн засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00664 2018-05-15 04:32:58 2018-05-29 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Юнайтэд, Оффисын акустик таазны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00662 2018-05-09 02:22:57 2018-05-23 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан