Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УИД-ын 3,4,5,6-р давхарын АЦӨ-ний иж бүрэн засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01190 2020-02-19 09:26:17 2020-03-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
AM RF системийн хулгайн дохиоллын ялтсан наалт нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01177 2020-02-13 01:23:16 2020-03-02 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна