Санамж:

Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултанд тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг хүсье.
Та монгол фонтоор бичнэ үү.
Улаан * талбарыг заавал бөглөх шаардлагатайг анхаарна уу.
Компани өргөдлийг хүлээн авснаар ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.

А. Боловсролын талаархи мэдээлэл
Б. Ажилласан туршлага
В. Гэр бүлийн мэдээлэл /ам бүл/ товч байдлаар бөглөх боломжтой
Буцах