Шинээр зарлагдсан тендерүүд

БҮС-ийн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 2018
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
01 Номин Холдинг ХХК TN00519 2018-02-12 09:29:11 2018-02-19 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УИД хүн зөөврийн лифтний ханын чулууны заслын ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00545 2018-02-12 09:28:40 2018-02-19 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
22-фүүткортын шалны засвар
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00538 2018-02-06 10:07:19 2018-02-19 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УБИ-н супермаркетын халаалтын ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00537 2018-02-06 09:44:55 2018-02-19 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УБИ-шинэ супермаркетийн цахилгааны засварын ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00536 2018-02-06 09:44:20 2018-02-19 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УБИ-вандан краны дэр мод солих ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00471 2018-01-09 08:46:34 2018-02-09 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан

Валютын ханш

Мэйл хаягаараа тендерийн урилга хүлээн авах
Тендерийн төрлүүд
Бүгд
Бараа
Бараа
Барилга байгууламжийн ажил
Барилга байгууламжийн ажил
Ажил
Ажил
Зөвлөх үйлчилгээ
Зөвлөх үйлчилгээ
Үйлчилгээ
Үйлчилгээ
цахилгааны тоног төхөөрөмж
цахилгааны тоног төхөөрөмж
Бараа -ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Бараа -ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Барилга байгууламжийн ажил, ажил-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Барилга байгууламжийн ажил, ажил-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Бараа-тендерийн худалдан авалт
Бараа-тендерийн худалдан авалт
Барилга байгууламж, ажил- тендерийн худалдан авалт
Барилга байгууламж, ажил- тендерийн худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-тендерийн худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-тендерийн худалдан авалт

Зөвлөгөө

Санал асуулга