Шинээр зарлагдсан тендерүүд

Аз жаргал хотхон Номин худалдааны төвийн барилгын салхивчийн ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN01132 2019-10-16 03:59:00 2019-10-30 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Увс Номин Агуулах худалдааны төвийн Халаалт,Салхивчын ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN01124 2019-10-11 08:04:04 2019-10-25 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Буянт- Уxаа 2- ийн xана xүчитгэx ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN01126 2019-10-08 06:41:23 2019-10-15 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Буянт-Ухаа 2 НОМИН СУПЕРМАРКЕТ -ийн дотор засварын ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN01128 2019-10-08 06:17:25 2019-10-15 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Ховд салбар халаалт, агааржуулалтын ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN01110 2019-10-02 09:14:21 2019-10-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Серверийн өрөөний хөргөлтийн систем шинэчлэх ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
01 Номин Холдинг ХХК TN01115 2019-09-26 07:54:37 2019-10-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна

Валютын ханш

Мэйл хаягаараа тендерийн урилга хүлээн авах
Тендерийн төрлүүд
Бүгд
Бараа
Бараа
Барилга байгууламжийн ажил
Барилга байгууламжийн ажил
Ажил
Ажил
Зөвлөх үйлчилгээ
Зөвлөх үйлчилгээ
Үйлчилгээ
Үйлчилгээ
Цэвэр усны тоног төхөөрөмж
Цэвэр усны тоног төхөөрөмж
Бараа -ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Бараа -ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Барилга байгууламжийн ажил, ажил-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Барилга байгууламжийн ажил, ажил-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Бараа-тендерийн худалдан авалт
Бараа-тендерийн худалдан авалт
Барилга байгууламж, ажил- тендерийн худалдан авалт
Барилга байгууламж, ажил- тендерийн худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-тендерийн худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-тендерийн худалдан авалт

Зөвлөгөө

Санал асуулга