Шинээр зарлагдсан тендерүүд

Сентоза дотор цахилгааны ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN01274 2020-07-10 01:12:18 2020-07-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Сентоза Супермаркетийн Салхивч,Эйркондейшн угсрах ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN01275 2020-07-08 09:41:48 2020-07-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Сентоза супермаркетын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN01269 2020-07-07 07:08:39 2020-07-22 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Сентоза Супермаркетийн дотор заслын ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN01272 2020-07-03 04:19:39 2020-07-17 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Ахуйн шингэрүүлсэн газны сав нийлүүлэх
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
Номин Тав Трейд ХХК TN01273 2020-07-03 04:17:34 2020-07-22 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
32-ын тойрог Гадна ЦБУ-ны шугам угсрах ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN01267 2020-06-29 07:26:55 2020-07-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна

Валютын ханш

Мэйл хаягаараа тендерийн урилга хүлээн авах
Тендерийн төрлүүд
Бүгд
Бараа
Бараа
Барилга байгууламжийн ажил
Барилга байгууламжийн ажил
Ажил
Ажил
Зөвлөх үйлчилгээ
Зөвлөх үйлчилгээ
Үйлчилгээ
Үйлчилгээ
Цэвэр усны тоног төхөөрөмж
Цэвэр усны тоног төхөөрөмж
Бараа -ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Бараа -ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Барилга байгууламжийн ажил, ажил-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Барилга байгууламжийн ажил, ажил-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Бараа-тендерийн худалдан авалт
Бараа-тендерийн худалдан авалт
Барилга байгууламж, ажил- тендерийн худалдан авалт
Барилга байгууламж, ажил- тендерийн худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-тендерийн худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-тендерийн худалдан авалт

Зөвлөгөө

Санал асуулга