Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УИД-ын 3,4,5,6-р давхарын АЦӨ-ний иж бүрэн засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01190 2020-02-19 09:26:17 2020-03-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
НИД-ийн 5-давхар дрож хуулж плита наах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01189 2020-02-20 08:33:25 2020-02-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Их монгол супермаркетын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01187 2020-02-05 06:50:03 2020-02-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Увс Бөөний төвийн өргөтгөлийн дотор металл шат угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01186 2020-01-31 08:02:16 2020-02-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
SAP систем нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч сонгон шалгаруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01185 2020-01-31 07:42:37 2020-02-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Өнөр плаза супермаркетын хөргөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01183 2020-01-27 02:12:35 2020-02-06 06:40:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан