Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Сентоза Супермаркетийн Салхивч,Эйркондейшн угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01275 2020-07-08 09:41:48 2020-07-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Сентоза дотор цахилгааны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01274 2020-07-10 01:12:18 2020-07-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Ахуйн шингэрүүлсэн газны сав нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01273 2020-07-03 04:17:34 2020-07-22 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Сентоза Супермаркетийн дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01272 2020-07-03 04:19:39 2020-07-17 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Сентоза супермаркетын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01269 2020-07-07 07:08:39 2020-07-22 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
32-ын тойрог Гадна ЦБУ-ны шугам угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01267 2020-06-29 07:26:55 2020-07-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна