Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 10-р хороололын хөргөлтийн ажил TN00765 2018-08-21 04:00:00
2 УИД шоколадница гал тогоо болон заалны агааржуулалтын системийн угсралтын ажил TN00758 2018-08-16 04:00:00
3 Лифт, урсдаг шат угсралт суурилуулалтын туслан гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах TN00756 2018-08-20 04:00:00
4 Дархан худалдааны төвийн гадна зам талбайн шинэчлэлтийн ажил TN00750 2018-08-16 04:00:00
5 УБИ-н Гадна ариутгах татуургын шугамын, дотор цэвэр, бохир усны шугам болон агаар сэлгэлтийн системийн ажил TN00745 2018-08-08 04:00:00 Үр дүн гарсан
6 Плаза, каллеопийн мембран дээврийн ажил TN00735 2018-07-02 04:00:00 Үр дүн гарсан
7 TN00734 Зүүн 4 зам, НИД Косметикс тасаг шинээр тавилга хийлгэх TN00734 2018-07-05 07:35:00 Үр дүн гарсан
8 Зүүн-4 зам төслийн тэжээлийн кабель татах самбар тоноглох ажил TN00727 2018-06-28 10:00:00 Үр дүн гарсан
9 УБИ Пероны агуулахын хаалганы засварын ажил TN00726 2018-07-02 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 НИД Шоколапница кафены террас хийх ажил TN00725 2018-06-28 04:00:00 Үр дүн гарсан