Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 УИД-н гадна нүүрний раманд цэгэн лед гэрэл угсрах ажил TN01289 2020-09-23 06:00:00 Үр дүн гарсан
2 Санзайн гадна фасадны засвар TN01286 2020-09-29 04:00:00
3 2020 оны өвлийн хувцасны нэгтгэл захиалга TN01285 2020-09-01 04:00:00 Үр дүн гарсан
4 Сентоза гадна фасадны ажил TN01280 2020-08-24 01:15:00 Үр дүн гарсан
5 32-н Хайпермаркетын хөргөлтийн шинэчлэлтийн ажил TN01279 2020-08-14 04:00:00 Үр дүн гарсан
6 Эрдэнэт супермаркетын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01278 2020-08-10 04:00:00 Үр дүн гарсан
7 Сентоза Супермаркетийн Салхивч,Эйркондейшн угсрах ажил TN01275 2020-07-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 Сентоза дотор цахилгааны ажил TN01274 2020-07-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 Сентоза Супермаркетийн дотор заслын ажил TN01272 2020-07-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 Сентоза супермаркетын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01269 2020-07-24 04:00:00 Үр дүн гарсан