Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Увс агуулах худалдааны төвийн гадна зам талбайн гэрэлтүүлгийн ажил TN01201 2020-04-07 04:00:00
2 Хуучин 22 товчоо УЭХ ХХК-ний эзэмшил газарт блокон хашаа барих ажил TN01200 2020-04-02 04:00:00
3 УБИ Супермаркет,Фүүткортын хооллох танхимд эйркондейшн угсрах ажил TN01197 2020-04-03 04:00:00
4 Зуны хувцас 2020 он TN01196 2020-03-23 04:00:00
5 Увс Бөөний төвийн өргөтгөлийн дотор металл шат угсрах ажил TN01194 2020-03-20 04:00:00
6 УИД 3-6 давхарын АЦ өрөөний сантехникийн шугам солих, тоноглол шинэчлэх ажил TN01191 2020-03-20 04:00:00
7 УИД-ын 3,4,5,6-р давхарын АЦӨ-ний иж бүрэн засварын ажил TN01190 2020-03-20 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 НИД-ийн 5-давхар дрож хуулж плита наах ажил TN01189 2020-02-21 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 Их монгол супермаркетын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01187 2020-02-21 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 Увс Бөөний төвийн өргөтгөлийн дотор металл шат угсрах ажил TN01186 2020-02-21 04:00:00