Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 УБИ нэгдсэн агуулахын 1-р өргөтгөл болон 2-2-р өргөтгөлийн ажил гүйцэтгэх TN02375 2023-12-21 04:00:00
2 10-р хорооллын НОМИН Хайпермаркетын дотор заслын ажил гүйцэтгэх TN02372 2023-12-07 07:02:00
3 22 хөргөлттэй агуулах дээврийн парпед төмөр хийх, дотор заслын ажил гүйцэтгэх TN02321 2023-10-10 04:00:00
4 Дархан шинэ агуулахын барилгын дотор халаалт ба узелийн дулаан механикын ажил TN02319 2023-10-05 02:00:00
5 Дархан худалдаа, үйлчилгээний 2 давхар барилгын 1, 2, 2.5 давхарын төмөр бетон шал цутгаж, өнгөлөх ажил TN02314 2023-10-10 04:00:00
6 Дархан худалдаа, үйлчилгээний 2 давхар барилгын гадна зам талбайн ажил TN02297 2023-09-05 04:00:00
7 УБИ ХТП-1, ХТП-2 дэд станцын тоноглол нийлүүлэх TN02293 2023-08-31 06:41:15
8 УБИ Чихрийн савалгааны цехийн дээврийн засвар, хөргөлттэй өрөөний дээврийн ус зайлуулах хоолой солих TN02292 2023-08-24 04:00:00
9 Юнайтед Архивын өрөө ба хүн лифтны дээврийг мембрамаар хийх ажил TN02289 2023-08-24 04:00:00
10 Ажилтнуудын эрүүл мэндийн хугацаат үзлэг хийх эмнэлэгийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах TN02287 2023-11-16 07:27:00