Серверийн өрөөнд суурилуулах QNAP storage, rack rails, NAS HDD нийлүүлэх

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 • Захиалагч 01 Номин Холдинг ХХК
  Дугаар TN00178
  Нийтэлсэн огноо 2016-11-22 11:02:24
  Эцсийн хугацаа 2016-12-01 04:00:00
  Тендерийн ангилал Бараа
  Дэд ангилал Мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмж
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гэрээний үнийн дүнгийн "5.0%"
  Ажлын туршлага "2" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй


  Тусгай шаардлагууд

  Дараах нөхцөлүүдийг анхаарна уу.

  4.1  Тендерт үнийн санал ирүүлэхдээ санал болгосон төсвийг битүүмжлэн бусад техникийн үзүүлэлт, баримт бичгийн бүрдлийг тусад нь битүүмжид хийж салгаж ирүүлэх шаардлагатай.

  4.2  Заасан нөхцөлөөс өөрөөр ирүүлсэн тендерийг хүлээн авахгүй.

  4.3  Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.

  4.4  Уг ажлыг гүйцэтгэх баталгаат хугацаа 1 жил байна.

  4.5  Сүүлийн 2 жилийн ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх.

  4.6  Тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлтийг ирүүлэх шаардлагатай.

  4.7  Ажил гүйцэтгэлийн баталгааны хэмжээ нийт үнийн дүнгийн 5 хувь байна.

  4.8  Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа хуанлийн 3 хоног байна /2016.12.02-ны дотор /

  4.9  Тендерт оролцогч нь бүрдүүлэх баримт бичгийг 2015 оны байдлаар шинэчлэн ирүүлэх шаардлагатай.

  4.10 Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг инженер Л.Идэрмөнхөөс лавлаж болно. Утас:94000916

 • Та уг тендерт оролцоогүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  Усны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01249 2020-05-22 02:26:22 2020-06-05 04:00:00
  Төлөв: Нээлттэй
  Хулдаасны хэвлэгч болон дотор хэвлэгч машин худалдан авах
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01243 2020-05-18 06:21:02 2020-06-02 04:00:00
  Төлөв: Нээлттэй
  Усны лонхны бэлдэц захиалга
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01239 2020-05-18 07:20:39 2020-06-02 04:00:00
  Төлөв: Нээлттэй
  Хяналтын камер, дагалдах хэрэгсэл худалдан авах-2020
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01233 2020-05-12 07:28:10 2020-05-26 04:00:00
  Төлөв: Нээлттэй
  Увс АХ, Замын-Үүд АХ,Эрдэнэт СМ,32 СМ,11СМ салбаруудын хөргөгч хөлдөөгч шинэчлэлт
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01229 2020-05-04 02:45:27 2020-05-15 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Билл, тээш, жингийн цаасны хэрэглээ - 2020 он
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01174 2020-04-17 02:01:28 2020-04-30 04:00:00
  Төлөв: Хаасан