Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

БҮБ бүх төрлийн ялтас, тагны нэгдсэн худалдан авалт
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01839 2022-02-28 06:08:56 2022-03-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Terranova&Calliope торны 2022 оны захиалга
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01702 2022-01-31 09:50:54 2022-02-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Юнайтед 4 н давхар цахилгааны материал
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01612 2021-08-06 05:11:59 2021-09-07 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Седар төв модон тавилгууд нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01507 2021-04-07 04:36:13 2021-05-04 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Сedar салбарын төмөр тавилга,тавиурууд худалдан авах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01460 2021-04-02 05:24:05 2021-04-19 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Сервер худалдан авах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01266 2020-06-25 08:22:15 2020-07-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан