Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Номин Супермаркет-Бэлх хөргүүр, хөлдөөгч нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN02011 2022-08-08 03:54:24 2022-08-29 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Ажилчдын өвлийн хувцас Багц №1,2
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN02008 2022-07-28 09:55:56 2022-08-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Ажилчдын өвлийн гутал нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01975 2022-07-28 09:57:20 2022-08-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дэлгүүрүүдийн үнийн хавчуурга нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01930 2022-05-13 00:36:31 2022-06-03 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Hомин холдинг ХХК ажилчдын зуны гутал 22
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01921 2022-05-05 08:06:45 2022-05-27 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зуны хослол, бомбер, комбинезон, хантааз болон бусад дагалдах хувцас хэрэглэл 2022
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01913 2022-04-13 06:34:20 2022-04-28 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан