Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Сервер худалдан авах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01266 2020-06-25 08:22:15 2020-07-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Орон нутгийн ачаа тээвэрлэгч сонгон шалгаруулах 2020
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
02 Номин Трейдинг ХХК TN01262 2020-06-19 02:28:15 2020-07-03 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Баянхошуу Номин Агуулах худалдааны төвийн газар шороо,суурийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01258 2020-06-10 06:57:47 2020-06-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Сентоза супермаркет буулгалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01255 2020-05-29 07:22:14 2020-06-19 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-н оффисын барилгын дотор халаалтын систем шинэчлэлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01250 2020-06-17 08:35:12 2020-07-10 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Усны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01249 2020-05-22 02:26:22 2020-06-12 10:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан