Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Нарны зам Номин супермаркетын дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02118 2022-11-10 04:26:35 2022-11-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ С талбай авто зах агаар сэлгэлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02079 2022-10-20 09:37:21 2022-11-03 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дархан номин агуулах худалдааны барилгын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02066 2022-09-28 06:43:29 2022-10-12 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД 2-р давхарт Манго тасгийн дотор их засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02064 2022-11-05 03:14:33 2022-11-28 07:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дундговь агуулахын хөргөгч, хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02062 2022-09-23 04:06:55 2022-10-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
НИД-н гадна фасадад цэгэн дэлгэц угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02055 2022-09-02 12:07:45 2022-09-16 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан