Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Дорноговь агуулах худалдааны агааржуулалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00556 2018-03-02 07:55:55 2018-03-16 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Чулуун-овоо Фүүдкорт засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00555 2018-02-26 07:55:33 2018-03-12 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
22-Фүүдкортын шалны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00554 2018-02-26 07:56:06 2018-03-12 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
10-хороололын супермаркетын шинэчлэлт засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00553 2018-02-26 07:58:45 2018-03-12 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дорнод худалдааны төвийн засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00552 2018-02-26 08:10:01 2018-03-12 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
БҮС хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 2018
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN00550 2018-02-21 09:56:38 2018-02-21 12:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан