Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УИД-ийн 3-5 дугаар давхрын агаарын урсгалын хаалт хийх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00645 2018-05-04 07:13:35 2018-05-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин плаза цахилгааны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00641 2018-04-30 01:21:41 2018-05-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин Плазагийн интерьерийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00640 2018-04-27 11:06:15 2018-05-04 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зүүн 4 зам Номин супермаркетийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00634 2018-04-25 09:23:29 2018-05-16 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Шатахуун түгээх станцын барилга угсралтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин ойл ХХК TN00632 2018-04-25 09:22:57 2018-05-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хан-Уул ENJOY PIZZA салбарын заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00630 2018-04-25 07:01:34 2018-05-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан