Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Зүүн 4-н замын төслийн барилгын 1,2-р давхарын Хоршихын зураг төсөл боловсруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00502 2017-12-15 03:28:55 2017-12-15 07:49:58
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан