Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

C21 үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын цогц програм хангамж
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN00511 2018-01-03 06:22:25 2018-01-22 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Цахилгааны борлуулалтын програм хангамж худалдан авах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN00494 2018-01-03 06:24:35 2018-01-22 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-ийн гадна зам талбайн зураг гаргах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00463 2017-11-08 01:53:56 2017-11-08 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан