Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Орон нутгийн ачаа тээвэрлэгч сонгон шалгаруулах 2023
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Трейдинг TN02172 2023-02-17 08:09:45 2023-03-23 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Шатахуун тээврийн компани сонгон шалгаруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин ойл ХХК TN01837 2022-04-15 07:17:20 2022-05-04 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Орон нутгийн ачаа тээвэрлэгч сонгон шалгаруулах 2021
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Трейдинг TN01686 2021-09-27 00:57:34 2021-10-08 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хөргөлтийн системийн засвар үйлчилгээ үзүүлэн ашиглалт хариуцах /10 салбар/
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01461 2021-04-27 05:44:47 2021-05-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Орон нутгийн ачаа тээвэрлэгч сонгон шалгаруулах 2020
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Трейдинг TN01262 2020-06-19 02:28:15 2020-07-03 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хөдөө орон нутгийн салбарууд уруу ачаа тээвэрлэх тээвэрлэгчийг сонгон шалгаруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN00884 2019-01-17 08:05:10 2019-02-01 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан