Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Номин юнайтед 4-р давхрын оффисын тавилгын ажил / модон ба төмөр хийцлэлт/
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01708 2021-12-27 06:01:49 2022-01-24 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
2021-2022 Реклам зар сурталчилгааны видео реклам хийж гүйцэтгэх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01637 2021-09-07 13:23:14 2021-11-01 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Наадам салбарын модон тавиурууд
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01330 2020-11-03 06:00:01 2020-11-12 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Gorenje брэндийн тавилга өөрчлөлт
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Трейдинг TN00441 2017-10-20 09:19:29 2017-11-01 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-ийн цэцгийн түрээслэгчдийн тохижилтын ажлын сонгон шалгаруулалт 7
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN00247 2017-05-02 03:58:57 2017-05-10 06:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-ийн цэцгийн түрээслэгчдийн тохижилтын ажлын сонгон шалгаруулалт 6
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN00246 2017-05-03 11:18:00 2017-05-10 06:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан