Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Номин юнайтед оффисын 4-р давхрын оффисын тавилга нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01709 2021-12-27 05:45:15 2022-01-24 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Увс агуулах худалдааны дээврийн материал нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01005 2019-06-12 03:45:43 2019-06-14 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Увс агуулах худалдааны дээврийн материал нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01004 2019-06-12 01:37:35 2019-06-14 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан