УБ хотын салбаруудад өндөр чадлын тог баригч тавиулах

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  “Номин Холдинг” ХХК  нь УБ хотын салбаруудад өндөр чадлын тог баригч тавиулах  тендер зарлаж байна.

    Тендерийн материалыг  2017 оны 11  дугаар сарын 30-ний өдрийн  14:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба procurement.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлнэ үү.  

   Дэлгэрэнгүй мэдээлэл, ажлын даалгаварыг Тендер хариуцсан үйл ажиллагааны менежер М.Есөн-Эрдэнэ  Утас 99042898 и-мэйл esunerdene.m@nomin.net  -с  лавлаж болно. 
 • Захиалагч 01 Номин Холдинг ХХК
  Дугаар TN00481
  Нийтэлсэн огноо 2017-11-27 04:22:23
  Эцсийн хугацаа 2017-11-30 02:00:00
  Тендерийн ангилал Бараа-тендерийн худалдан авалт
  Дэд ангилал тоног төхөөрөмж
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гүйцэтгэлийн хугацаа шаардлагагүй
  Ажлын туршлага "3" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй

  Суурьлуулт болон ажлын хөлсийг тусгасан байх

  Тусгай шаардлагууд
  • Уг ажлыг гүйцэтгэх баталгаат хугацаа 12 сар байна. 
  • Сүүлийн 3 жилийн ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх.
  • Албан ёсны борлуулагч байх
  • Ажил гүйцэтгэлийн баталгааны хэмжээ нийт гэрээний үнийн дүнгийн 8 хувь байна. 
  • Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа хуанлийн 20хоног байна. /2017 оны 12 сарын 20-ны дотор/ 
  • Тухайн ажил гүйцэтгэх газарт очиж танилцах шаардлагатай. 
  • Шаардлагатай бол шөнийн цагаар ажиллах 
  • Цахилгааны ажил хийж байсан туршлагатай байх 
  • Мэргэшсэн цахилгааны инженер, техникийн ажилчидтай байх
 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  Сервер худалдан авах
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01266 2020-06-25 08:22:15 2020-07-06 04:00:00
  Төлөв: Нээлттэй
  Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал-гэрэлтүүлэг
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01143 2019-10-24 06:59:24 2019-11-07 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01142 2019-10-24 08:05:25 2019-11-07 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал-гэрэлтүүлэг
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01137 2019-10-24 08:10:02 2019-11-07 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  "Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал Багц №1,2
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01136 2019-10-24 08:28:26 2019-11-07 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Тэрэг, сагс захиалга-2019
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN00902 2019-02-21 01:05:15 2019-03-06 04:00:00
  Төлөв: Хаасан