Зүүн-4 зам төслийн тэжээлийн кабель татах самбар тоноглох ажил

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 • Захиалагч 04 Номин Реалтор ХХК
  Дугаар TN00727
  Нийтэлсэн огноо 2018-06-28 09:29:01
  Эцсийн хугацаа 2018-06-28 10:00:00
  Тендерийн ангилал Барилга байгууламж, ажил- тендерийн худалдан авалт
  Дэд ангилал Цахилгаан
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гэрээний үнийн дүнгийн "0.0%"
  Ажлын туршлага "3" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Тийм
  Дэлгэрэнгүй

  Тусгай зөвшөөрөлтэй. Ажлын 7 хоногт

  Тусгай шаардлагууд

Ижил төстэй тендерүүд

  Зунжин супермаркетын гадна зам талбай, төв замын орц гарцын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01072 2019-08-14 10:32:50 2019-08-15 01:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Урт цагаан ЭкоЭкспресс ХАС ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01063 2019-08-05 02:35:15 2019-08-16 04:00:00
  Төлөв: Нээлттэй
  Увс агуулах худалдааны төвийн хөргөлтийн систем угсрах ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01062 2019-08-02 09:10:47 2019-08-14 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  УБИ Агуулах худалдааны 1-р давхар хоум стайлын хана таазны засвар
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01057 2019-08-02 04:10:03 2019-08-16 01:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Багануур Супермаркетын гадна зам талбай, тэмдэг тэмдэглэгээний ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01052 2019-07-24 08:50:56 2019-07-25 01:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Улаанбаатар импекс Hийтийн ариун цэврийн өрөөний дотор заслын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01048 2019-07-24 10:57:47 2019-08-15 01:00:00
  Төлөв: Хаасан