Дорнод салбарын худалдааны заалны халаалтын шинэчлэлтийн ажил

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  “Номин Холдинг” ХХК нь “TN00806 Дорнод салбарын худалдааны заалны халаалтын шинэчлэлтийн ажил” тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг  2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба procurement.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлнэ үү.  Цахимаар үнийн саналаа илгээгээгүй тохиолдолд тендерт оролцогчоор хүлээн авахгүй болно. 

  Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг  барилгын инженер   сантехник, халаалтын инженер Ш.Гантулгаас  лавлаж болно.       Утас: 89886191 
  Бусад мэдээлэлийг Тендер хариуцсан үйл ажиллагааны менежерМ.Есөн-Эрдэнээс лавлаж болно. Утас 89881938   
  И-мэйл esunerdene.m@nomin.net   
 • Захиалагч 04 Номин Реалтор ХХК
  Дугаар TN00806
  Нийтэлсэн огноо 2018-10-25 03:58:06
  Эцсийн хугацаа 2018-10-25 04:10:00
  Тендерийн ангилал Барилга байгууламж, ажил- тендерийн худалдан авалт
  Дэд ангилал Сантехник
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гэрээний үнийн дүнгийн "8.0%"
  Ажлын туршлага "3" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Тийм
  Дэлгэрэнгүй

  1, Усан агаар халаагчийг шалны төвшнөөс дээш 4,5м-с ихгүй төвшинд байрлуулна.
  2, Усан агаар халаагчийн өгөх буцах усны хоолойг таазнаас троссоор бэхэлнэ.
  3, Усан агаар халаагчийг угольникаар рам зангидаж баганан дээр бэхэлнэ.
  4. Усан агаар халаагчийн өгөх буцах усны хоолойг мөнгөлөг дулаалгаар дулаална.

  Тусгай шаардлагууд

  Анхааруулга:

  1. Түлхүүр гардуулах нөхцлөөр үнийн саналыг боловсруулна.
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  4. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  5. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
  6. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.
  • Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
  1. Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Ажиллах хүчний зардал, материалын зардал,тээврийн зардал, хог хаягдал зөөж хаях тээврийн зардал, машин механизмын зардал, шөнийн цагаар ажиллах зардал, НӨАТ орсон байх зэрэг ажил гүйцэтгэх бүхий л зардал орсон байх
  2. Уг ажлыг гүйцэтгэх баталгаат хугацаа 12сар байна.
  3. Сүүлийн 3 жилийн ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх.
  4. 4. Ажил гүйцэтгэлийн баталгааны хэмжээ нийт гэрээний үнийн дүнгийн 8 хувь байна.

  Үүний 5%-д нь Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.

  1. Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа гэрээ байгуулсанаас хойш хуанлийн 15  хоног байна.
  2. Усан агаар халаагчийг шалны төвшнөөс дээш 4,5м-с ихгүй төвшинд байрлуулна.
  3. Усан агаар халаагчийн өгөх буцах усны хоолойг таазнаас троссоор бэхэлнэ.
  4. Усан агаар халаагчийг угольникаар рам зангидаж баганан дээр бэхэлнэ.
  5. Усан агаар халаагчийн өгөх буцах усны хоолойг мөнгөлөг дулаалгаар дулаална.
  6. Стандартад нийцсэн сертификат бүхий ган хоолой ашиглах
  7. Стандартын шаардлага хангасан сертификат бүхий хаалт арматур ашиглах
  8. Стандартын шаардлага хангасан электрод ашиглана.
  9. Чех улсын 2vv брендийн стандартын шаардлага хангасан усан агаар халаагч суурилуулах.
  10. Гүйцэтгэгч компани тухайн ажлыг бие даан гүйцэтгэх чадамжтай байх.
  11. 5 дугаар зэрэглэлээс  дээш зэрэглэлтэй  туршлагатай сантехникийн гагнуурчинтай байх.
  12. Ажил гүйцэтгэхдээ дэлгүүрийн ажиллах нөхцөлийг алдагдуулахгүйгээр гүйцэтгэх. 
  13. Ажил гүйцэтгэхдээ шаардлага хангасан өндрийн бүс, япон шат ашиглах.
  14. Ажил эхлэхийн өмнө ажилчиддаа аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа байнга өгч ажилд гаргах
  15. Энэхүү ажилд шаардлагатай 6ш усан агаар халаагч Саваннаг Захиалагч тал нийлүүлэх тул үнийн саналд оруулахгүй
  • Тендерийн ажлын даалгавар ба ажлын зургийг хавсралтаас үзнэ үү.
 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  Аз жаргал хотхон Номин худалдааны төвийн барилгын салхивчийн ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01132 2019-10-16 03:59:00 2019-10-30 04:00:00
  Төлөв: Нээлттэй
  Буянт-Ухаа 2 НОМИН СУПЕРМАРКЕТ -ийн дотор засварын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01128 2019-10-08 06:17:25 2019-10-15 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Буянт- Уxаа 2- ийн xана xүчитгэx ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01126 2019-10-08 06:41:23 2019-10-15 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Аз жаргал хотхоны дотор заслын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01125 2019-10-08 05:53:14 2019-10-18 01:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Увс Номин Агуулах худалдааны төвийн Халаалт,Салхивчын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01124 2019-10-11 08:04:04 2019-10-25 04:00:00
  Төлөв: Нээлттэй