ҮБС Сав баглаа боодол 2018

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  “Номин Холдинг” ХХК нь “   TN00836 ҮБС Сав баглаа боодол 2018   тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг  2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба procurement.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлнэ үү.  Цахимаар үнийн саналаа илгээгээгүй тохиолдолд тендерт оролцогчоор хүлээн авахгүй болно.   

  Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг   Хангамжийн мэргэжилтэн Болортунгалагаас лавлаж болно.    
  Утас: 89881810 
  Бусад мэдээлэлийг Тендер хариуцсан үйл ажиллагааны менежерМ.Есөн-Эрдэнээс лавлаж болно. Утас 89881938, 99042898
  И-мэйл esunerdene.m@nomin.net  
 • Захиалагч Номин Тав Трейд ХХК
  Дугаар TN00836
  Нийтэлсэн огноо 2018-11-16 10:25:48
  Эцсийн хугацаа 2018-11-29 04:00:00
  Тендерийн ангилал Бараа-тендерийн худалдан авалт
  Дэд ангилал Тор
  Баталгаат хугацаатай эсэх "6" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гэрээний үнийн дүнгийн "8.0%"
  Ажлын туршлага "1" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй

  өнгө үзэмж сайтай чанартай 

  Тусгай шаардлагууд

  ТЕНДЕРИЙН МАТЕРИАЛ ИРҮҮЛЭХ ОРОЛЦОГЧИДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА
  Анхааруулга:

  1. Иж бүрэн тоо ширхэг, чанар стандартын  шаардлага хангасан материалтай сав баглаа боодолуудыг хугацаанд нь нийлүүлэх нөхцөлөөр үнийн саналыг боловсруулна.
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  4. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  5. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
  6. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.

   Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)

  1. Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Ажиллах хүчний зардал, материалын зардал,тээврийн зардал, НӨАТ орсон байх зэрэг ажил гүйцэтгэх бүхий л зардал орсон байх
  2. Уг ажлыг гүйцэтгэх баталгаат хугацаа 6 сар байна.
  3. Сүүлийн 2 жилийн ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх.
  4. Ажил гүйцэтгэлийн баталгааны хэмжээ нийт гэрээний үнийн дүнгийн 8 хувь байна.

  Үүний 5%-д нь Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ. 6.Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа:  Гэрээ байгуулсанаас хойш  жилийн хугацаанд сар болгоны 15,30-ны дотор тасралтгүй нийлүүлэх

  1. Мэргэшсэн ажилчид, үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжтэй байх
  2. Импортлон оруулж ирэхээр санал болгож буй бол нийлүүлэгч талтай хийсэн гэрээ, нэхэмжлэх /мөнгөн дүнгүй байж болно/  нийлүүлэгч талын танилцуулга, мэдээллийг бүрэн гүйцэт ирүүлэх
  3. 10. Номин ХХК-н Үйлчилгээний Бизнесийн салбарын сав баглаа боодлын стандартад нийцсэн байх./Ажлын даалгавар болон зураг үзэх/
  • Чанарын шаардлага, стандарт хангасан байх
  • Хүнсний зориулалттай байх /Лабораторийн сорилын дүгнэлт/
  • Мэргэжилын хяналтын бичиг хүнсний зөриулалтаар ашиглахыг зөвшөөрсөн
  • Ашиглалтын шаардлага хангасан бичиг баримт бусад зөвшөөрөл

   

  1. Нийлүүлэгдэх барааны  хэв,загвар ирүүлэх /Лого өөр байж болно/

   12. Тендерийн ажлын даалгавар ба ажлын зургийг хавсралтаас үзнэ үү.

 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  Сервер худалдан авах
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01266 2020-06-25 08:22:15 2020-07-06 04:00:00
  Төлөв: Нээлттэй
  Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал-гэрэлтүүлэг
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01143 2019-10-24 06:59:24 2019-11-07 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01142 2019-10-24 08:05:25 2019-11-07 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал-гэрэлтүүлэг
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01137 2019-10-24 08:10:02 2019-11-07 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  "Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал Багц №1,2
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01136 2019-10-24 08:28:26 2019-11-07 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Тэрэг, сагс захиалга-2019
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN00902 2019-02-21 01:05:15 2019-03-06 04:00:00
  Төлөв: Хаасан