Хэнтий аймаг Номин салбарын барилга угсралтын ажил

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  “Номин Холдинг” ХХК нь  “TN00857 Хэнтий аймаг Номин салбарын барилга угсралтын ажил” тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг  2018 оны 12 дугаар сарын 27-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба procurement.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлнэ үү.  

  Цахимаар үнийн саналаа илгээгээгүй тохиолдолд тендерт оролцогчоор хүлээн авахгүй болно.

  Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг   инженер Мөнх-Эрдэнээс лавлаж болно. Утас: 89881998

  Бусад мэдээлэлийг Тендер хариуцсан үйл ажиллагааны менежерМ.Есөн-Эрдэнээс лавлаж болно. Утас: 89881938, 99042898  И-мэйл esunerdene.m@nomin.net  
 • Захиалагч 04 Номин Реалтор ХХК
  Дугаар TN00857
  Нийтэлсэн огноо 2018-12-14 09:27:18
  Эцсийн хугацаа 2019-01-18 04:00:00
  Тендерийн ангилал Барилга байгууламжийн ажил
  Дэд ангилал Барилга угсралт, засвар, агааржуулалт салхивч, сантехник, дээвэр, гадна фасад, гадна зам талбай тохижилт
  Баталгаат хугацаатай эсэх "36" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гэрээний үнийн дүнгийн "8.0%"
  Ажлын туршлага "2" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Тийм
  Дэлгэрэнгүй
  • Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Ажиллах хүчний зардал, материалын зардал,тээврийн зардал, хог хаягдалыг зөөж хаях тээврийн зардал, алслалтын зардал, томилолтын зардал, машин механизмын зардал, аливаа татвар хураамж, НӨАТ  зэрэг ажил гүйцэтгэх бүхий л зардал орсон байх түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр гүйцэтгэнэ.
  • Хөдөлмөр аюулгүй байдал , багаж хэрэгслийн бүрэн байдалыг хангаж ажиллана.
  • Гэрээт ажлыг гэрээ байгуулсанаас хойш хуанлийн 90 хоногт багтааж гүйцэтгэх 2019.01.15 - 2019.04.15
  • Файлийн багтаамжаас шалтгаалан ажлын зургийн иж бүрдлийг биеэр ирж хүлээн авна.
  • Ажлын зургийн ET, БА, ББ, ХАС, ЦБУ, ХТ, ДГ, ХД, ГД, УХАТ иж бүрдлээс бүрдэнэ.
  Тусгай шаардлагууд 1.Анхааруулга:
  1. Түлхүүр гардуулах нөхцлөөр үнийн саналыг боловсруулна.
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналыг цаасан хэлбэрээр тусад нь дугтуйд битүүмжлэн тамгалж ирүүлэх ба procurement.nomin.mnцахим худалдан авах ажиллагааны системд нэвтэрч цахимаар илгээсэн байна.  
  4. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  5. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  6. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
  7. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа Нийт гэрээний үнийн дүнгийн 15% /хувь/ нь Номин Холдинг ХХК-ийн харьяа болон охин компаниуд, түүний салбар нэгж ,алба, газруудаас импортын бараа худалдан авах эрхийн байна. Үүнээс 10% /хувь/ -ийг нь ажлын явцад олгоно. Баталгаат хугацаа дууссаны дараа үлдэгдэл 5% /хувь/ -ийн эрхийн бичгийг олгох болно.
   
  • Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
  1. Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Ажиллах хүчний зардал, материалын зардал,тээврийн зардал, хог хаягдал зөөж хаях тээврийн зардал, машин механизмын зардал, шөнийн цагаар хийх бол илүү цагийн зардал болон НӨАТ орсон байх
  2. Уг ажлыг гүйцэтгэх баталгаат хугацаа 36 сар байна.
  3. Сүүлийн 3 жилийн ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх.
  4. Нийт гэрээний үнийн дүнгийн 15% /хувь/ нь Номин Холдинг ХХК-ийн харьяа болон охин компаниуд, түүний салбар нэгж ,алба, газруудаас импортын бараа худалдан авах эрхийн бичиг байна. Үүнээс 10% /хувь/ -ийг нь ажлын явцад олгоно. Баталгаат хугацаа дууссаны дараа үлдэгдэл 5% /хувь/ -ийн эрхийн бичгийг олгох болно.
  5. Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа:  2019.01.15 - 2019.04.15-ны хооронд буюу 3 сарын хугацаанд хүлээлгэх өгөх шаардлагатай байна. Хийгдэх ажилд үе шатны хувиар буюу ажлын график гаргаж ирүүлэхшаардлагатай.
  6. Мэргэшсэн инженер, техникийн ажилчидтай байх
  7. Барилга угсралтын ажлын тусгай зөвшөөрөлтэй байх
  - Барилга угсралт- Цахилгаан угсралт- Цэвэр бохирын угсралт- Халаалт агаар сэлгэлтийн угсралт- Холбоо дохиолол угсралт гэх мэт иж бүрэн барилга угсралтын бүх тусгайзөвшөөрөлтэй байх9.Гадна зам талбайн ажил дээр зам талбайн тусгай зөвшөөрөлтэй туслан гүйцэтгэгч авч болно. 10.Газар дээр очиж одоо байгаа байдалтай танилцах11.Импортын бараа буюу Номин мишээл ХХК-аас авах бараа материалын жагсаалт. Үүнд:PVC хулдаасХанын плитаШалны плитаУгаалтуур /холигчийн хамт/ПисаурХанын розетка /Enjoyбрендийн/Шалны розетка /Enjoyбрендийн/Унтраалга /Enjoyбрендийн/Цахилгааны дотор монтажны кабель утасГэрэлтүүлэгХалаалтын радиоторХалуунаар үлээгч саваннаэдгээр бараа материалыг  ажлын даалгаварт өгөдсөн кодоор зөвхөн Номин Мишээлээс худалдан авалт хийхийг анхаарна уу.“А блокны туслах металл дам нурууг одоо байгаа металл хийцийг ашиглаж хийнэ.В блокны сендвичэн дээвэрт одоо байгаа 45ш си төмрийг ашиглана.”
  1. Үнийн саналын маягтанд байгаа үндсэн гол бараа материалын хүснэгт болон бусад талбаруудыг заавал гүйцэт бөглөнө үү
  2. Цахимаар үнийн санал илгээхдээ үнийн саналын задаргаа хүснэгтийг заавал гүйцэт бөглөнө үү
  Эдгээрийг дутуу бөглөж ирүүлсэн гүйцэтгэгчийн үнийн саналыг хүчинтэйд тооцохгүй болно.  
  • Тендерийн ажлын даалгавар ба ажлын зургийг хавсралтаас үзнэ үү.
  Ажлын зургийн ET, БА, ББ, ХАС, ЦБУ, ХТ, ДГ, ХД, ГД, УХАТ иж бүрдлээс бүрдэнэ.
 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  22 Шатахуун түгээх станцын барилга угсралтын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин ойл ХХК TN01093 2019-09-12 07:31:06 2019-10-02 09:00:00
  Төлөв: Хаасан
  CADILLAC AUTO SHOW ROOM- ийн заслын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01071 2019-08-14 10:41:17 2019-08-15 01:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Шатахуун түгээх станцын барилга угсралтын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин ойл ХХК TN01068 2019-08-12 11:24:15 2019-08-26 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Багануур гадна фасадны засал, өргөтгөлийн ажил шинэ
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN00987 2019-05-31 08:34:19 2019-06-06 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Багануур гадна фасадны засал, өргөтгөлийн ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN00971 2019-05-14 02:31:18 2019-05-24 01:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Зунжин номин супермаркетын халаалт, агаар сэлгэлтийн ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN00961 2019-05-07 03:29:17 2019-05-21 04:00:00
  Төлөв: Хаасан