Хүнсний Үйлдвэрлэлийн салбарт махны цехийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  “Номин Холдинг” ХХК нь  TN01055 Хүнсний Үйлдвэрлэлийн салбарт махны цехийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх” тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг  2019 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба procurement.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлнэ үү.   

  Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг Хангамжийн мэргэжилтэн Нямгэрэлээс лавлаж болно.   
   Утас: 89881826 
  Бусад мэдээлэлийг Тендер хариуцсан үйл ажиллагааны менежерМ.Есөн-Эрдэнээс лавлаж болно. Утас 89881938 
  И-мэйл esunerdene.m@nomin.net  
 • Захиалагч 01 Номин Холдинг ХХК
  Дугаар TN01055
  Нийтэлсэн огноо 2019-08-26 02:09:32
  Эцсийн хугацаа 2019-09-12 04:00:00
  Тендерийн ангилал Бараа
  Дэд ангилал тоног төхөөрөмж
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гэрээний үнийн дүнгийн "0.5%"
  Ажлын туршлага Шаардлагагүй
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй

  1.Ажлын даалгаврын дагуу чанар үзүүлэлт адил байх
  2.Үйлдвэрлэгдсэн улс болон бренд өөр байж болно
  3.Захиалагч талын хаягын дагуу хүргэлт хийх 
  4.Тухайн бараа бүтээгдэхүүний ажилуулах заавар зөвөлгөөг өгч бүрэн гүйцэт ажилгаанд оруулан хүлээлгэн өгөх
  5.Баталгаат хугацаанд засвар үйлчилгээг үнэ төлбөргүй хийж өгөх 
  6.14 хоногийн дотор нийлүүлэх

  Тусгай шаардлагууд 1.Анхааруулга:
  1. Иж бүрэн тоо ширхэг, чанар стандартын  шаардлага тоног төхөөрөмжүүдийг  хугацаанд нь нийлүүлж угсарч өгөх нөхцөлөөр үнийн саналыг боловсруулна.
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  4. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  5. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
  6. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.
  7. Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
  8. Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Бараа материалын зардал, тээврийн зардал, НӨАТ, гааль, угсралт суурилуулалтын зардал орсон байх зэрэг тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлэх бүхий л зардал орсон байх
  9. Уг ажлыг гүйцэтгэх баталгаат хугацаа 12 сар байна.
  10. Сүүлийн 2 жилийн ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх.
  11. 4. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.
  12. Ажлын даалгаварт заасан тоо ширхэгийн дагуу чанарын шаардлага хангасан тоног төхөөрөмжүүдийг хуанлийн 14 хоногтнийлүүлнэ.
  6.. Ижил төрлийн бараа материал нийлүүлж байсан туршлагатай  байх
  1. Импортлон оруулж ирэхээр санал болгож буй бол нийлүүлэгч талтай хийсэн гэрээ, нэхэмжлэх /мөнгөн дүнгүй байж болно/  нийлүүлэгч талын танилцуулга, мэдээллийг бүрэн гүйцэт ирүүлэх
  2. 10. Ажлын даалгаврын тусгагдсан техникүзүүлэлтбүхий чанарын шаардлага хангасан тоног төхөөрөмжүүд байх
  3. Үйлдвэрлэгдсэн улс болон бренд өөр байж болно
  4. Захиалагч талын хаягын дагуу УБ хот дотор хүргэлт хийх
  5. Тухайн бараа бүтээгдэхүүний ажилуулах заавар зөвлөгөөг өгч бүрэн гүйцэт ажиллагаанд оруулан хүлээлгэн өгөх
  14.Баталгаат хугацаанд засвар үйлчилгээг үнэ төлбөргүй хийж өгөх
  • Сүүлийн 2жилд /2017, 2018 он/ хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын жагсаалт, дэлгэрэнгүй мэдээлэл
   
  • Санхүүгийн чадавхийн мэдээлэл /Сүүлийн 1жилийн/ 2018 он/ санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажуулсан дүгнэлт/
   
  • Харьяалагдах банк, татвар, нийгмийн даатгал, шүүхийн архив, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон холбогдох байгууллагаас тодорхойлолт ирүүлнэ.
  • Тендерийн ажлын даалгавар ба ажлын зургийг хавсралтаас үзнэ үү.
 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  Зуны хувцас 2020 он
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01196 2020-03-06 05:33:19 2020-03-23 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Замын-үүд гадна металл рамтай цонх, хаалга нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01162 2019-11-19 08:38:57 2019-12-04 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Ажилчдын өвлийн хувцас нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01123 2019-10-11 04:09:03 2019-10-16 06:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Серверийн өрөөний хөргөлтийн систем шинэчлэх ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01115 2019-09-26 07:54:37 2019-10-23 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Нэг жилийн цэвэрлэгээний бодис нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01086 2019-09-09 07:30:56 2019-09-23 04:00:00
  Төлөв: Хаасан