Орон нутгийн ачаа тээвэрлэгч сонгон шалгаруулах 2020

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  “Номин Холдинг” ХХК нь TN01262 Орон нутгийн ачаа тээвэрлэгч сонгон шалгаруулах 2020 тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг  2020 оны 07 дугаар сарын 03-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба erp.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлнэ үү.  Цахимаар үнийн саналаа илгээгээгүй тохиолдолд тендерт оролцогчоор хүлээн авахгүй болно.  

  Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг   түгээлтийн албаны менежер Ц.Доржлхагваас  лавлаж болно. Утас: 89880897, 89880841 
  Бусад мэдээлэлийг Тендер хариуцсан үйл ажиллагааны менежерМ.Есөн-Эрдэнээс лавлаж болно. 
  Утас 89881938И-мэйл [email protected]  
 • Захиалагч Номин Трейдинг
  Дугаар TN01262
  Нийтэлсэн огноо 2020-06-19 02:28:15
  Эцсийн хугацаа 2020-07-03 04:00:00
  Тендерийн ангилал Үйлчилгээ
  Дэд ангилал Тээврийн үйлчилгээ
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гэрээний үнийн дүнгийн "8.0%"
  Ажлын туршлага "2" жил
  Хувилбарт тендер Тийм
  Тусгай зөвшөөрөл Тийм
  Дэлгэрэнгүй

  Дэлгэрэнгүйг ажлын даалгавараас үзэх

  Тусгай шаардлагууд

  4.1 Тээвэрлэгч нь Аж Ахуйн Нэгж байна

  • Ороннутгийн тээвэрлэгчийг тээврийн чиглэл бүр дээр шалгаруулна
  • Тендерторолцогч нь тээврийн хэдэн ч чиглэлд шалгарах боломжтой.
  • Тээврийн зардалд шатахууны зардал, НӨАТ, ХХОАТ /хувь хүн/, сэлбэг хэрэгслийн зардал зэрэг бусад зардлуудыг тооцсон байх
  • Тээвэрлэгчнь 5 болон түүнээс дээш тоннын даац бүхий тээврийн хэрэгслээр тээвэр хийх боломжтой байна.
  • Баталгаат хугацаа 1 жил түүнээс дээш байна.
  • Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  • Баримт бичгийг 2019оны байдлаар бэлтгэж ирүүлнэ.
  • Тээвэрлэгч аж ахуйн нэгж, хувь хүн нь хавсралтанд заагдсан орон нутгуудадболон бусад орон нутгуудад тээвэр хийж байсан туршлагатай байх
  • Стандартчилал хэмжил зүйн төвөөс баталсан “Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага”-ыг хангасан байх
  • Тухайн аж ахуйн нэгж, хувь хүний жолооч нар нь Ажлындаалгавар дахь Хавсралт №1-д заагдсан даац бүхий машиныг барих эрх бүхий жолооны ангилалтай байх
  • Тухайн аж  ахуйн нэгж, хувь хүний тээврийн хэрэгсэл нь жолоочийн хариуцлагын болон ачаа тээврийн даатгалаар даатгуулсан байх. Даатгалын төрөл, нөхцөлийг Захиалагч талтай харилцан тохиролцоно.
  • Аливаа эрсдэлийг хариуцах санхүүгийн бүрэн чадамжтай байх. Сүүлийн нэг жил буюу 2019 оны нийт борлуулалтын орлогын хэмжээ 720.0сая төгрөгөөс дээш байх
  • Тоног төхөөрөмж, машин механизмын нэр төрөл, хүчин чадлын жагсаалт ирүүлэх шаардлагатай
   
  • Тээвэрлэлт хийх машин механизм нь Хүнсний бүтээгдэхүүн тээвэрлэх зориулалтын хөлдөөгчтэй буюу дулаалгатай бүтэн битүүмжлэгдсэн битүү бүхээгбүхий байна
   
  • Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.
  • Тухайнчиглэлд хийх тээвэрлэлтийн хугацаа Ажлын даалгавар дахь Хавсралт №1-т заасан шалгуурыг хангасан байна.
  • Ажил гүйцэтгэлийн баталгааны хэмжээ нийт гэрээний үнийн дүнгийн 8 хувь байна. Үүний 5%-д нь Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.
  • Хөдөлмөр аюулгүй байдал , багаж хэрэгслийн бүрэн байдалыг хангаж ажиллана.
  • Тендерийн ажлын даалгаварыг хавсралтаас үзнэ.
 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  Орон нутгийн ачаа тээвэрлэгч сонгон шалгаруулах 2023
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Трейдинг TN02172 2023-02-17 08:09:45 2023-03-23 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Шатахуун тээврийн компани сонгон шалгаруулах
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин ойл ХХК TN01837 2022-04-15 07:17:20 2022-05-04 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Орон нутгийн ачаа тээвэрлэгч сонгон шалгаруулах 2021
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Трейдинг TN01686 2021-09-27 00:57:34 2021-10-08 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Хөргөлтийн системийн засвар үйлчилгээ үзүүлэн ашиглалт хариуцах /10 салбар/
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01461 2021-04-27 05:44:47 2021-05-24 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Хөдөө орон нутгийн салбарууд уруу ачаа тээвэрлэх тээвэрлэгчийг сонгон шалгаруулах
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN00884 2019-01-17 08:05:10 2019-02-01 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Сүхбаатар дүүргийн 11-р хороо Алтайн 28-р гудамжинд байрлалтай 5491 м2 талбайг тээврийн хэрэгслийг түр саатуулах /хашаа/ талбайн зориулалттайгаар түрээслэх түрээслэгч сонгон шалгаруулах ажлын тендер
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN00407 2017-09-14 11:22:03 2017-09-22 06:00:00
  Төлөв: Хаасан