УБИ, SAVE & OUTLET 3 Дэлгүүрийн халаалтын ажил

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  “Номин Холдинг” ХХК нь TN01626 УБИ, SAVE & OUTLET 3 Дэлгүүрийн халаалтын ажил тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг  2021 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба erp.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлнэ үү. 

  Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг    ХАС инженер Э.Билгүүнээс  лавлаж болно.       
  Утас: 99346264
  Бусад мэдээлэлийг Тендер хариуцсан үйл ажиллагааны менежерМ.Есөн-Эрдэнээс лавлаж болно. 
  Утас 89881938  И-мэйл [email protected]  
 • Захиалагч 04 Номин Реалтор ХХК
  Дугаар TN01626
  Нийтэлсэн огноо 2021-08-25 07:08:21
  Эцсийн хугацаа 2021-09-07 04:00:00
  Тендерийн ангилал Барилга байгууламж, ажил- тендерийн худалдан авалт
  Дэд ангилал Сантехник
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гүйцэтгэлийн хугацаа шаардлагагүй
  Ажлын туршлага "2" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Тийм
  Дэлгэрэнгүй

  Save & Outlet 3 дэлгүүрийн дотор халаалтын системийг угсрахтай холбоотой дараах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
  1. Халаалтын регистор хийж суурьлуулах
  2. Халаалтын панель суурьлуулах
  3. Агаарын хөшиг суурьлуулах
  4. Импра халаагуур суурьлуулах
  5. Дотор халаалтын системийг угсрах (PVC, ган яндан)
  Ажлыг хуанлын 21 хоногт хийж гүйцэтгэх бөгөөд
  1. Төхөөрөмж нийлүүлэх хугацаа: 3хоног
  2. Халаалтын регистор хийх, гагнах: 5хоног
  3. Шинэ шугам угсрах бусад тоног суурьлуулах: 10хоног
  4. Шинээр угсарсан шугам хоолойг шахалтаар шалгах: 1хоног
  5. Ажил хүлээлцэх: 2хоног

  Тусгай шаардлагууд

  1.Анхааруулга:

  1. Түлхүүр гардуулах нөхцлөөр үнийн саналыг боловсруулна.
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналыг цаасан хэлбэрээр тусад нь дугтуйд битүүмжлэн тамгалж ирүүлэх ба erp.nomin.mnцахим худалдан авах ажиллагааны системд нэвтэрч цахимаар илгээсэн байна.  
  4. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  5. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  6. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
  7. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.

   

  • Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
  1. Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Ажиллах хүчний зардал, материалын зардал,тээврийн зардал, хог хаягдал зөөж хаях тээврийн зардал, машин механизмын зардал, шөнийн цагаар ажиллах зардал, НӨАТ орсон байх зэрэг ажил гүйцэтгэх бүхий л зардал орсон байх

  Save & Outlet 3 дэлгүүрийн дотор халаалтын системийг угсрахтай холбоотой дараах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. 

  1. Халаалтын регистор хийж суурилуулах
  2. Халаалтын панель суурилуулах
  3. Агаарын хөшиг суурилуулах
  4. Импра халаагуур суурилуулах
  5. Дотор халаалтын системийг угсрах (PVC, ган яндан)
  6. Ажлыг ажлын зургийн дагуу болон ажлын зурган дээр заагдсан налуутай угсрах

   

  1. Уг ажлыг гүйцэтгэх баталгаат хугацаа 12 сар байна.
  2. Сүүлийн 2жилийн ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх.
  3. Ажил гүйцэтгэлийн баталгааны хэмжээ нийт гэрээний үнийн дүнгийн 8 хувь байна. нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.

   

  1. Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа гэрээ байгуулсанаас хойш хуанлийн 21хоногбайна.
  • Төхөөрөмж нийлүүлэх хугацаа: 3хоног
  • Халаалтын регистор хийх, гагнах: 5хоног
  • Шинэ шугам угсрах бусад тоног суурьлуулах: 10хоног
  • Шинээр угсарсан шугам хоолойг шахалтаар шалгах: 1хоног
  • Ажил хүлээлцэх: 2хоног

   

  1. -Барилга угсралтын дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх (2.2.1 Барилгын дотор халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт)
  2. Ажлыг гүйцэтгэх явцдаа дараах барилгын норм дүрм стандартыг баримталж ажиллах.

  *БНБД 41-01-11 (Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер)*БНБД 41-04-13 (Тоног төхөөрөмж, дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалт)*БНБД 23-02-09 (Барилгын дулаан хамгаалалт)*БНБД 23-103-10 (Барилгын дулаан хамгаалалт төлөвлөлт)*БНБД 12-03-04 (Барилгын үйлдвэрийн хөдөлмөр аюулгүйн ажиллагааны дүрэм)*БНБД 12-101-05 (Барилгын угсралтын ажилд мөрдөх хөдөлмөр хамгааллын дүрэм)-Гагнуурын ажлыг хийх явцад салбарын ХАБЭА-н ажилтантай холбогдож зааварчилгаа өдөр дутамдаа авах

  1. Мэргэшсэн инженер, техникийн ажилчидтай байх
  2. ХААБ инженертэй байх, томилсон тушаал ирүүлэх
  3. 12. Хог хаягдлыг тусгай хогийн цэг дээр тээвэрлэж хаяна.
  4. 13. Хөдөлмөр аюулгүй байдал , багаж хэрэгслийн бүрэн байдалыг хангаж ажиллана.

  14.Тендерийн ажлын даалгавар ба ажлын зургийг хавсралтаас үзнэ үү.

  1. .Гэрээний ерөнхий нөхцөл:(Гэрээний загварыг хавсралтаас үзнэ үү.)
  2. .Гэрээний тусгай нөхцөл: (Гэрээнд тусгагдаж буй захиалагчийн зүгээс шаардаж буй голлох нөхцлүүд хавсралтаас үзнэ үү.)

                   

  1. Бүрдүүлэх бичиг баримтууд: (Тендерийн босго үнээс хамаарч шаардах бичиг баримт өөр байна • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  УБИ нэгдсэн агуулахын 1-р өргөтгөл болон 2-2-р өргөтгөлийн ажил гүйцэтгэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN02375 2023-12-07 06:54:34 2023-12-21 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  22 хөргөлттэй агуулах дээврийн парпед төмөр хийх, дотор заслын ажил гүйцэтгэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN02321 2023-09-28 09:18:15 2023-10-10 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Дархан шинэ агуулахын барилгын дотор халаалт ба узелийн дулаан механикын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN02319 2023-09-27 05:41:26 2023-10-05 02:00:00
  Төлөв: Хаасан
  УБИ Чихрийн савалгааны цехийн дээврийн засвар, хөргөлттэй өрөөний дээврийн ус зайлуулах хоолой солих
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN02292 2023-08-09 04:38:41 2023-08-24 04:00:00
  Төлөв: Хаасан