БҮБ бүх төрлийн ялтас, тагны нэгдсэн худалдан авалт

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  “Номин Холдинг” ХХК нь TN01839 БҮБ бүх төрлийн ялтас, тагны нэгдсэн  худалдан авалт тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг  2022 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба procurement.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлж болно.   

  Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг   Хангамжийн мэргэжилтэн Нямгэрэлээс 
  /Утас: 89881826/   лавлаж болно.      
  Бусад мэдээлэлийг Тендер хариуцсан үйл ажиллагааны менежерМ.Есөн-Эрдэнээс лавлаж болно. 
  Утас 89881938,  И-мэйл [email protected]   
 • Захиалагч 01 Номин Холдинг ХХК
  Дугаар TN01839
  Нийтэлсэн огноо 2022-02-28 06:08:56
  Эцсийн хугацаа 2022-03-21 04:00:00
  Тендерийн ангилал Бараа-тендерийн худалдан авалт
  Дэд ангилал Дохиолол хамгаалал
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гэрээний үнийн дүнгийн "0.0%"
  Ажлын туршлага Шаардлагагүй
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй
  • Ажлын даалгаварт заасан үзүүлэлт чанарыг хангасан байх
  • Төлбөрийн нөхцөл 60/40 харьцаатай бөгөөд гэрээ байгуулсаны дараа урьдчилгаа 60 хувийг шилжүүлэх , барааг хүлээн авч акт үйлдсэний дараа 40 хувийг шилжүүлнэ . Үлдэгдэл төлбөрийн 5 хувь нь Номингийн салбар дэлгүүрүүдээс бараа материал авах бартерийн эрхээр тооцоо хийх боломжтой байх.
  • Номин холдингийн 50 салбар дэлгүүрт нэгтгэлийн дагуу хүргэлт хийж хүлээлгэн өгөх , хүргэлтийн зардал нь санал болгож буй үнэд багтсан байх.
  • Тоног төхөөрөмж дээр 12 сарын баталгаат хугацаатай байх.
  • Хуанлын 60 хоногийн дотор нийлүүлэх боложмтой байх .
  Тусгай шаардлагууд
  • ТЕНДЕРИЙН МАТЕРИАЛ ИРҮҮЛЭХ ОРОЛЦОГЧИДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА1.Анхааруулга:
   1. Иж бүрэн тоо ширхэг, чанар стандартын  шаардлага хангасан материалтай торнуудыг  хугацаанд нь нийлүүлэх нөхцөлөөр үнийн саналыг боловсруулна.
   2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
   3. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
   4. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
   5. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
   6. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.
   7. Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
   8. Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Ажиллах хүчний зардал, материалын зардал,тээврийн зардал, НӨАТ орсон байх зэрэг ажил гүйцэтгэх бүхий л зардал орсон байх
   • Ажлын даалгаварт заасан үзүүлэлт чанарыг хангасан байх
   • Төлбөрийн нөхцөл 60/40 харьцаатай бөгөөд гэрээ байгуулсаны дараа урьдчилгаа 60 хувийг шилжүүлэх бабарааг хүлээн авч акт үйлдсэний дараа 40 хувийг шилжүүлнэ . Үлдэгдэл төлбөрийн 5 хувь нь Номингийн салбар дэлгүүрүүдээс бараа материал авах бартерийн эрхээр тооцоо хийх боломжтой байх.
   • Номин холдингийн 50 салбар дэлгүүрт нэгтгэлийн дагуу хүргэлт хийж хүлээлгэн өгөх ба хүргэлтийн зардал нь санал болгож буй үнэд багтсан байх.
   1. Уг ажлыг гүйцэтгэх баталгаат хугацаа тоног төхөөрөмж дээр 12 сар байна.
   2. Сүүлийн 2 жилийн ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх.
   4.. Ажил гүйцэтгэлийн баталгааны хэмжээ нийт гэрээний үнийн дүнгийн 8 хувь байна. Үүний 5%-д нь Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.
   1. Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа гэрээ байгуулсанаас хойш  хуанлийн 60 хоногбайна
   2. *Батлагдсан ажлын даалгаврын шаардлага үзүүлэлтийг хангасан байна.
   3. Импортлон оруулж ирэхээр санал болгож буй бол нийлүүлэгч талтай хийсэн гэрээ, нэхэмжлэх /мөнгөн дүнгүй байж болно/  нийлүүлэгч талын танилцуулга, мэдээллийг бүрэн гүйцэт ирүүлэх
    
   • Тендерийн ажлын даалгаварыг хавсралтаас үзнэ үү.
   • Гэрээний ерөнхий нөхцөл:(Гэрээний загварыг хавсралтаас үзнэ үү.)
   • Гэрээний тусгай нөхцөл: (Гэрээнд тусгагдаж буй захиалагчийн зүгээс шаардаж буй голлох нөхцлүүд хавсралтаас үзнэ үү.)
   1. Бүрдүүлэх бичиг баримтууд: (Тендерийн босго үнээс хамаарч шаардах бичиг баримт өөр байна.)-Хавсралт ТББ үзэх
 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  УБИ ХТП-1, ХТП-2 дэд станцын тоноглол нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN02293 2023-08-09 04:37:46 2023-08-31 06:41:15
  Төлөв: Хаасан
  М400 /B30/ маркын 6705м3 бетон зуурмаг нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN02256 2023-06-06 08:57:12 2023-06-20 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Номин Тав Трейд ХХК ийн 8 салбар дэлгүүрт Хөргөгч, хөлдөөгч нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Холдинг ХХК TN02135 2023-01-04 09:18:11 2023-01-17 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Terranova&Calliope торны 2022 оны захиалга
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01702 2022-01-31 09:50:54 2022-02-21 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Юнайтед 4 н давхар цахилгааны материал
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01612 2021-08-06 05:11:59 2021-09-07 01:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Седар төв модон тавилгууд нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд TN01507 2021-04-07 04:36:13 2021-05-04 04:00:00
  Төлөв: Хаасан