Номин Тав Трейд ХХК ийн 8 салбар дэлгүүрт Хөргөгч, хөлдөөгч нийлүүлэх

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  2023 оны 01 дүгээр сарын 04

  “Номин Холдинг” ХХК нь TN02135-Номин Тав Трейд ХХК ийн 8 салбар дэлгүүрт Хөргөгч, хөлдөөгч нийлүүлэх” тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.
  Тендерийн материалыг  2023 оны 01 дүгээр сарын 17-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба www.procurement.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлж болно.   
  Тендертэй холбоотой мэдээлэл өгөх хүмүүсийн албан тушаал холбогдох утасны дугаар:
  Тендерийн менежер М.Ганчимэг, Утас: 89881807
  Ажлын даалгавартай холбогдолтой мэдээллийг: ХНХ Технологийн ахлах менежер : Б.Болортунгалаг, Утас: 89881810
  Хөргөлтийн инженер: Э.Батбаатар, Утас: 89886181
 • Захиалагч Номин Холдинг ХХК
  Дугаар TN02135
  Нийтэлсэн огноо 2023-01-04 09:18:11
  Эцсийн хугацаа 2023-01-17 04:00:00
  Тендерийн ангилал Бараа-тендерийн худалдан авалт
  Дэд ангилал тоног төхөөрөмж
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гүйцэтгэлийн хугацаа шаардлагагүй
  Ажлын туршлага "1" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй

  -Технологын зураг болон ажлын даалгаврын дагуу байх 
  -Нийлүүлэх хугацааг тодорхой зааж өгөх
  -Улаанбаатар хот доторхи хүргэж өгөөд буулгах зардал үнэд багтсан байх .

  Тусгай шаардлагууд ТЕНДЕРИЙН МАТЕРИАЛ ИРҮҮЛЭХ ОРОЛЦОГЧИДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА1.Анхааруулга:
  1. Иж бүрэн тоо ширхэг, чанар стандартын  шаардлага хангасан тоног төхөөрөмжүүдийгхугацаанд нь нийлүүлэх нөхцөлөөр үнийн саналыг боловсруулна.
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  4. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  5. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
  6. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.
   
  1. Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
  • Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Ажиллах хүчний зардал, материалын зардал,тээврийн зардал, ажлын талбай хүргэлтийнзардал, НӨАТ, гааль орсон байх зэрэг барааг нийлүүлэх бүхий л зардал орсон байх
  • Захиалагч талаас хавсаргасан техникийн үзүүлэлтэнд нийцэх эсэхийг заавал бичиж ирүүлэх
  • Хүлээн авах байршилд хүргэж өгөх
  • Давуу талаа тусгаж ирүүлэх
  1. Тендерт оролцогчдод тавигдах үндсэн шаардлагууд:
  • Хуулийн этгээд байх, НӨАТ төлөгч байх
  • Барааны үнийн хуваарь ирүүлэх:/Хавсралт №2/
  • Бараа нийлүүлэх хуваарь ирүүлэх:/Хавсралт №3/
  • Барааны дэлгэрэнгүй танилцуулга, каталоги, техникийн үзүүлэлт ирүүлэх
  • Заавал тусгах төлбөрийн нөхцөл:
  • Нийт гэрээний үнийн дүнгийн 5% /хувь/-д нь Номин Холдинг ХХК-ийн салбаруудаас импортын бараа нийлүүлэгдэнэ.
  • Бартерын саналын хувийг нэмэгдүүлсэн бол давуу тал болно.
  • Барааг нийлүүлсний дараах засвар, үйлчилгээ:“Шаардлагатай”  12 сар
  • Барааг тасралтгүй горимын дагуу ашиглах, эсхүл ажиллуулахаар тооцоолж буй хугацааны үе (энэ хугацаанд шаардагдах сэлбэг хэрэгслийг тооцоолох зорилготой): “Шаардлагатай”  24 сар
  • Тендерийн ажлын даалгавар ба план зургийг хавсралтаас үзнэ үү.
  • ТШӨХ-тэй сайтар танилцан холбогдох бичиг баримтуудыг иж бүрэн ирүүлнэ үү
  • Гэрээний ерөнхийба тусгайнөхцөл: (Гэрээний загварыг хавсралтаас үзнэ үү.)

 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  УБИ ХТП-1, ХТП-2 дэд станцын тоноглол нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN02293 2023-08-09 04:37:46 2023-08-31 06:41:15
  Төлөв: Хаасан
  М400 /B30/ маркын 6705м3 бетон зуурмаг нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN02256 2023-06-06 08:57:12 2023-06-20 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  БҮБ бүх төрлийн ялтас, тагны нэгдсэн худалдан авалт
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01839 2022-02-28 06:08:56 2022-03-21 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Terranova&Calliope торны 2022 оны захиалга
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01702 2022-01-31 09:50:54 2022-02-21 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Юнайтед 4 н давхар цахилгааны материал
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01612 2021-08-06 05:11:59 2021-09-07 01:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Седар төв модон тавилгууд нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд TN01507 2021-04-07 04:36:13 2021-05-04 04:00:00
  Төлөв: Хаасан