УИД 1-р давхар Цэцгийн тасгийн засварын ажил

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  2023 оны 08 дугаар сарын 11 
  “Номин Холдинг” ХХК нь “TN02279- УИД 1 давхар цэцгийн тасгийн засварын ажил тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.
  Тендерийн материалыг 2023 оны 08 дугаар сарын 24-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө https://procurement.nomin.mn/new_tenders/ сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлнэ.  
  Цахимаар тендерт материал илгээх заавар: https://procurement.nomin.mn/slides/15  
  Тендертэй холбоотой мэдээлэл өгөх хүмүүсийн албан тушаал холбогдох утасны дугаар:
  Тендер, үйл ажиллагаа хариуцсан менежер М.Ганчимэг, Утас: 89881807
  Ажлын даалгавартай холбогдолтой мэдээллийг:
  Барилгын хяналтын инженер: М.Эрдэнэжаргал, Утас:89886121 
 • Захиалагч 04 Номин Реалтор ХХК
  Дугаар TN02279
  Нийтэлсэн огноо 2023-08-11 08:50:04
  Эцсийн хугацаа 2023-08-31 04:00:00
  Тендерийн ангилал Барилга байгууламж, ажил- тендерийн худалдан авалт
  Дэд ангилал Дотор засал
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гүйцэтгэлийн хугацаа шаардлагагүй
  Ажлын туршлага "3" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй

  Ажил үргэлжлэх хугацаа 21 хоног. Шөнийн цагаар ажил хийгдэнэ. Ойролцоо тасгийн бараа гэмтэхээс хамгаалж хаалт хийнэ

  Тусгай шаардлагууд
  • ТЕНДЕРИЙН МАТЕРИАЛ ИРҮҮЛЭХ ОРОЛЦОГЧИДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА
  • 1.Анхааруулга:
   1. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
   2. Үнийн саналыгhttps //procurement.nomin.mn/new_tenders/  цахим худалдан авах ажиллагааны системд нэвтэрч цахимаар илгээнэ.  
   3. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
   4. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
   5. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гүйцэтгэсэн ажилд баталгаа шаардах ба барьцаа 8% нэг жилийн хугацаатай ийт гэрээний үнийн дүнгийн/ үүний 5% нь Номин Холдинг ХХК-ийн харьяа болон охин компаниуд, түүний салбар нэгж ,алба, газруудаас импортын бараа нийлүүлэгдэнэ.
    
   • Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
   1. Хуулийн этгээд байх
   2. Интерьер заслын ажил гүйцэтгэсэн туршлагатай байх
   3. Үндсэн ажилчдын мэдээлэл, туршлага, тушаал, дипломны хуулбар хавсаргана. /Барилгын инженер-1, засал чимэглэлийн 4, мужаан-2, ХАБЭА ажилтантай байх/. Ажилчдын албан тушаал, овог нэр тусгагдсан сүүлийн 3 сарын тайлан ирүүлэх
   4. Солонгосын SAMHWAбрэндийн эмульс, лак хэрэглэнэ
   5. Гипсэн хавтан нь ус чийгний хамгаалалттай, орос хавтан хэрэглэнэ
   6. Шөнийн цагаар ажил хийгдэнэ. Ойролцоо тасгийн бараа гэмтэхээс хамгаалж хаалт хийнэ
   7. Гэрээт ажлыгхуанлийн 21 хоногт багтааж гүйцэтгэх
   8. Үнийн саналыг төсвийн задаргаатай ирүүлэх
   9. Хөдөлмөр аюулгүй байдал , багаж хэрэгслийн бүрэн байдлыг хангаж ажиллана.
   10. Гүйцэтгэгч нь энэхүү ажлын гэрээний хүчин төгөлдөр байх хугацаанд доор заасан даатгалуудыг өөрийн зардлаар хийлгэж хариуцна:
   Захиалагч болон гуравдагч этгээдэд учруулсан хохирлын даатгалАжилчдын гэнэтийн ослын даатгал
   1. Гүйцэтгэгч компани нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг бүрэн хариуцаж холбогдох зардлыг үнийн саналд тусгасан байх
   2. ТШӨХ-тэй сайтар танилцан холбогдох бичиг баримтуудыг иж бүрэн ирүүлнэ үү
   3. Тендерийн ажлын даалгавар ба ажлын зургийг хавсралтаас үзнэ үү. /Танилцаагүйгээс үүссэн асуудлыг Тендерт оролцогч хариуцна.
   4. ТШӨХ-хавсралтаас үзнэ үү. /Танилцаагүйгээс үүссэн асуудлыг Тендерт оролцогч хариуцна.
   5. Гэрээний ерөнхий нөхцөл:Гэрээний загварыг хавсралтаас үзнэ үү.
   6. Гэрээний тусгай нөхцөл: Гэрээнд тусгагдаж буй захиалагчийн зүгээс шаардаж буй голлох нөхцлүүд хавсралтаас үзнэ үү.
    
 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  УБИ нэгдсэн агуулахын 1-р өргөтгөл болон 2-2-р өргөтгөлийн ажил гүйцэтгэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN02375 2023-12-07 06:54:34 2023-12-21 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  22 хөргөлттэй агуулах дээврийн парпед төмөр хийх, дотор заслын ажил гүйцэтгэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN02321 2023-09-28 09:18:15 2023-10-10 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Дархан шинэ агуулахын барилгын дотор халаалт ба узелийн дулаан механикын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN02319 2023-09-27 05:41:26 2023-10-05 02:00:00
  Төлөв: Хаасан
  УБИ Чихрийн савалгааны цехийн дээврийн засвар, хөргөлттэй өрөөний дээврийн ус зайлуулах хоолой солих
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN02292 2023-08-09 04:38:41 2023-08-24 04:00:00
  Төлөв: Хаасан