10-р хорооллын НОМИН Хайпермаркетын дотор заслын ажил гүйцэтгэх

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  2023 оны 11 дүгээр сарын 23 
  “Номин Холдинг” ХХК нь TN02372 10-р хорооллын НОМИН Хайпермаркетын дотор заслын ажил гүйцэтгэх” тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө https://procurement.nomin.mn/new_tenders/ сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлнэ. 
  Тендертэй холбоотой мэдээлэл өгөх хүмүүсийн албан тушаал холбогдох утасны дугаар:
  Тендерийн менежер М.Ганчимэг, Утас: 89881807
  Тендерийн мэргэжилтэн Д.Алтанчимэг, Утас:89881813
  Ажлын даалгавартай холбогдолтой мэдээллийг:
  Хяналтын инженер: Г.Базарсүрэн, Утас: 89881936
  Төслийн менежер: Б.Уламбаяр, Утас:88516363
 • Захиалагч 04 Номин Реалтор ХХК
  Дугаар TN02372
  Нийтэлсэн огноо 2023-11-24 04:41:26
  Эцсийн хугацаа 2023-12-07 07:02:00
  Тендерийн ангилал Барилга байгууламжийн ажил
  Дэд ангилал Дотор засал
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гүйцэтгэлийн хугацаа шаардлагагүй
  Ажлын туршлага "5" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Тийм
  Дэлгэрэнгүй

  10-р хороолол Номин ХМ өргөтгөлийн ажлын В1, 1, 2-р давхаруудын дотор заслын ажлыг хийж гүйцэтгэх.

  Тусгай шаардлагууд

  ТЕНДЕРИЙН МАТЕРИАЛ ИРҮҮЛЭХ ОРОЛЦОГЧИДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА
  1.Анхааруулга:

  1. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  2. Үнийн саналыгhttps //procurement.nomin.mn/new_tenders/ цахим худалдан авах ажиллагааны системд нэвтэрч цахимаар илгээнэ.  
  3. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  4. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
  5. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гүйцэтгэсэн ажилд баталгаа шаардах ба барьцаа 8% нэг жилийн хугацаатай ийт гэрээний үнийн дүнгийн/ үүний 5% нь Номин Холдинг ХХК-ийн харьяа болон охин компаниуд, түүний салбар нэгж ,алба, газруудаас импортын бараа нийлүүлэгдэнэ.
  • Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
  1. Хуулийн этгээд байх
  2. Барилгын Б.А-2.1, Б.А-3.1, Б.А-4.1, Б.А-7.1 тусгай зөвшөөрлүүдийн  аль нэгтэй байх
  3. Үндсэн чиглэлээрээ 5-с доошгүй жил үйл ажиллагаа явуулсан байх
  4. Үндсэн ажилчдын мэдээлэл, туршлага, тушаал, дипломны хуулбар хавсаргана. /Барилгын инженер-1, ХАБЭА ажилтан-1, 5-аас доошгүй барилгын мужаан, засал чимэглэлийн ажилтан байх/. Ажилчдын албан тушаал, овог нэр тусгагдсан сүүлийн 3 сарын тайлан ирүүлэх
  5. Гэрээт ажлыгхуанлийн 90  хоногт багтааж гүйцэтгэх
  6. Үнийн саналыг төсвийн задаргаатай ирүүлэх
  7. Захиалагч талаас плита, хаалга, гипсэн хавтанг нийлүүлнэ
  8. Хөдөлмөр аюулгүй байдал, багаж хэрэгслийн бүрэн байдлыг хангаж ажиллана.
  9. Гүйцэтгэгч нь энэхүү ажлын гэрээний хүчин төгөлдөр байх хугацаанд доор заасан даатгалуудыг өөрийн зардлаар хийлгэж хариуцна:

  Захиалагч болон гуравдагч этгээдэд учруулсан хохирлын даатгалАжилчдын гэнэтийн ослын даатгал

  1. Гүйцэтгэгч компани нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг бүрэн хариуцаж холбогдох зардлыг үнийн саналд тусгасан байх
  2. ТШӨХ-тэй сайтар танилцан холбогдох бичиг баримтуудыг иж бүрэн ирүүлнэ үү
  3. Тендерийн ажлын даалгавар ба ажлын зургийг хавсралтаас үзнэ үү. /Танилцаагүйгээс үүссэн асуудлыг Тендерт оролцогч хариуцна.
  4. ТШӨХ-хавсралтаас үзнэ үү. /Танилцаагүйгээс үүссэн асуудлыг Тендерт оролцогч хариуцна.
  5. Гэрээний ерөнхий нөхцөл:Гэрээний загварыг хавсралтаас үзнэ үү.
  6. Гэрээний тусгай нөхцөл: Гэрээнд тусгагдаж буй захиалагчийн зүгээс шаардаж буй голлох нөхцлүүд хавсралтаас үзнэ үү.
 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  Дархан худалдаа, үйлчилгээний 2 давхар барилгын 1, 2, 2.5 давхарын төмөр бетон шал цутгаж, өнгөлөх ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN02314 2023-09-08 10:30:21 2023-10-10 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Дархан худалдаа, үйлчилгээний 2 давхар барилгын гадна зам талбайн ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN02297 2023-08-25 03:06:36 2023-09-05 04:00:00
  Төлөв: Хаасан