Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Серверийн өрөөний тог баригчийн нэмэлт батерейны цогц худалдаж авах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN00189 2017-02-06 09:17:52 2017-02-16 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Серверийн өрөөнд суурилуулах QNAP storage, rack rails, NAS HDD нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN00178 2016-11-22 11:02:24 2016-12-01 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан