Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Седар төв модон тавилгууд нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01507 2021-04-07 04:36:13 2021-05-04 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Сedar салбарын төмөр тавилга,тавиурууд худалдан авах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01460 2021-04-02 05:24:05 2021-04-19 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Сервер худалдан авах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01266 2020-06-25 08:22:15 2020-07-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал-гэрэлтүүлэг
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01143 2019-10-24 06:59:24 2019-11-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01142 2019-10-24 08:05:25 2019-11-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал-гэрэлтүүлэг
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01137 2019-10-24 08:10:02 2019-11-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан