Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УИД-ийн цэцгийн түрээслэгчдийн тохижилтын ажлын сонгон шалгаруулалт 2
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00242 2017-05-03 11:20:06 2017-05-10 06:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-ийн цэцгийн түрээслэгчдийн тохижилтын ажлын сонгон шалгаруулалт 1
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00241 2017-05-03 11:20:43 2017-05-10 06:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД болон бусад салбарт цэцгийн түрээслэгч сонгон шалгаруулах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00229 2017-04-07 04:23:23 2017-04-17 11:36:01
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД болон бусад салбарт цэцгийн түрээслэгч сонгон шалгаруулах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00228 2017-04-07 04:24:17 2017-05-04 06:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД болон бусад салбарт цэцгийн түрээслэгч сонгон шалгаруулах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00227 2017-04-07 04:24:41 2017-04-17 11:31:45
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД болон бусад салбарт цэцгийн түрээслэгч сонгон шалгаруулах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00226 2017-04-07 04:25:00 2017-04-17 11:29:52
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан