Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Номин Их Дэлгүүрийн 2 ба 4-р давхрын АЦӨ-ний бүрэн засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00548 2018-02-20 03:55:20 2018-03-01 08:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД хүн зөөврийн лифтний ханын чулууны заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00545 2018-02-12 09:28:40 2018-02-20 08:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
22-фүүткортын шалны засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00538 2018-02-06 10:07:19 2018-02-19 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-н супермаркетын халаалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00537 2018-02-06 09:44:55 2018-02-20 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-шинэ супермаркетийн цахилгааны засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00536 2018-02-06 09:44:20 2018-02-19 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-н Супермаркетын шалны 60х60 плита наах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00524 2018-01-18 01:40:11 2018-01-26 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан