Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Зүүн 4 зам Номин супермаркетийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00634 2018-04-25 09:23:29 2018-05-16 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-н 1,5 давхарын хана, тааз дулаалах ба заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00460 2017-11-03 09:00:15 2017-11-16 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
32- Хайпермаркет үүдний тамбур шинэчлэх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00450 2017-10-24 03:32:58 2017-10-27 06:02:07
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Экобусын шалны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00445 2017-10-27 05:34:16 2017-10-27 06:50:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Юнайтэд 6-р давхар сургалтын өрөөний засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00444 2017-10-20 09:20:32 2017-11-01 04:01:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-н Баталгаат агуулахын худалдааны хана, тааз, ТПЭ -ийн хаалга будах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00435 2017-10-22 02:23:08 2017-10-26 07:31:48
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан