Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Дархан-36 айлын барилгын коридор, шатны хонгилын засвар шинэчлэлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00422 2017-09-25 13:48:24 2017-10-02 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дарханы 36 айлын дотор инженерийн шугам сүлжээний засвар шинэчлэлийн ажлын тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00370 2017-09-08 02:59:58 2017-09-18 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Эрдэнэт агуулах худалдааны заалны шалны засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00364 2017-09-03 11:51:08 2017-09-08 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Драгоны гадна авто зогсоолын тэмдэглэгээ
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00352 2017-09-15 11:53:39 2017-09-22 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Юнайтедын гадна авто зогсоолын эко хавтан хийх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00351 2017-08-11 06:44:05 2017-08-21 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин их дэлгүүрийн тааз будах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00347 2017-08-31 03:55:40 2017-09-07 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан