Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

ISO45001:2018 стандарт нэвтрүүлэх төслийн Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01167 2019-12-10 08:40:08 2019-12-24 09:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Замын-үүд гадна металл рамтай цонх, хаалга нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01162 2019-11-19 08:38:57 2019-12-04 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Аз жаргал супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01161 2019-11-19 08:44:27 2019-12-05 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Нарны гүүр Супермаркетийн бараа авах хэсгийн тамбар,пандусны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01160 2019-11-19 05:22:18 2019-11-25 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Аз жаргал супермаркетын дотор цахилгаан гэрэлтүүлгийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01144 2019-10-22 08:41:45 2019-10-28 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал-гэрэлтүүлэг
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01143 2019-10-24 06:59:24 2019-11-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан