Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

НИД-ийн 4 давхарт Номин Сан. Номин Карт ББСБ-ын дотор засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01895 2022-03-22 00:08:50 2022-04-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зуны поло цамцнууд нйилүүлэх 2022 он
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01893 2022-03-21 05:32:01 2022-04-07 03:27:29
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-н С талбайн сэлбэгийн захын барилгын дотор цахилгааны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01888 2022-04-14 03:08:50 2022-05-02 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хөвсгөл усан замын Сүхбаатар онгоцны зогсоолын тавцан засварлах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01887 2022-03-07 04:22:12 2022-03-11 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД, замын урд байрлах дэлгэцний оронд саравч хийх /метал рам+нерж бүрэлт/
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01886 2022-03-01 04:18:43 2022-03-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Өмнөговь аймаг агуулах худалдаа гадна цахилгааны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01885 2022-03-07 04:25:08 2022-03-23 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан