Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Лифт угсралтын ажилд шаардагдах бараа материал нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Холдинг ХХК TN01969 2022-07-29 10:06:45 2022-08-02 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин их дэлгүүр лед дэлгэцний цахилгааны тэжээл татах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01968 2022-08-09 10:12:01 2022-08-22 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Бэлх Номин супермаркет дотор цахилгааны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01967 2022-07-28 07:58:49 2022-08-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Бэлх Номин супермаркет агаар сэлгэлт угсралтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01966 2022-07-28 05:32:01 2022-08-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дархан Номин food court агааржуулалтын системийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01964 2022-07-07 12:47:37 2022-08-05 07:00:56
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Бэлх гадна тэжээлийн кабель татах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01963 2022-06-28 10:50:27 2022-07-25 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан