Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

CENTURY 21-н маркетингийн компанит ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Голден Пропертиз ХХК TN02188 2023-03-01 08:17:31 2023-03-14 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Скай таун Номин хайпермаркетын ус алдсан хэсэгт дотор засвар хийх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN02185 2023-03-15 06:59:04 2023-03-28 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Орон нутгийн ачаа тээвэрлэгч сонгон шалгаруулах 2023
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Трейдинг TN02172 2023-02-17 08:09:45 2023-03-23 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
БҮБ салбаруудын биллийн цаас болон тээш жингийн цаас захиалга-2023 он
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN02168 2023-01-17 13:46:45 2023-01-31 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин Даатгал 2023 оны Харилцагчийн хангамжийн материал
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Холдинг ХХК TN02162 2023-01-10 09:21:00 2023-01-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хэвлэлийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN02156 2023-02-03 03:29:08 2023-03-09 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан