Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Баян-Өлгий хөргөгч, хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01961 2022-07-06 15:21:17 2022-08-05 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Импорт, Экспорт, Дистрибьюшний Бизнесийн салбаруудад ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 стандартуудыг нэвтрүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага сонгох
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
02 Номин Трейдинг ХХК TN01955 2022-07-04 07:47:19 2022-08-05 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-ийн С талбайн барилгын дотор шалны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01949 2022-06-20 14:19:09 2022-07-05 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дэлгүүрүүдийн үнийн хавчуурга нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01930 2022-05-13 00:36:31 2022-06-03 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номун Виллажын хөлдөөгч, хөргөгч угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01928 2022-05-13 00:38:06 2022-05-27 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дундговь аймаг Мандалговь хот Агуулах Худалдааны гадна засал, гадна агрегатийн суурь угсралтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01926 2022-05-13 00:38:31 2022-05-27 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан