Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Баян-Өлгий хөргөгч, хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01961 2022-08-05 04:00:00
2 Импорт, Экспорт, Дистрибьюшний Бизнесийн салбаруудад ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 стандартуудыг нэвтрүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага сонгох TN01955 2022-08-05 04:00:00
3 УБИ-ийн С талбайн барилгын дотор шалны ажил TN01949 2022-07-05 04:00:00
4 Дэлгүүрүүдийн үнийн хавчуурга нийлүүлэх TN01930 2022-06-03 04:00:00
5 Номун Виллажын хөлдөөгч, хөргөгч угсрах ажил TN01928 2022-05-27 04:00:00
6 Дундговь аймаг Мандалговь хот Агуулах Худалдааны гадна засал, гадна агрегатийн суурь угсралтын ажил TN01926 2022-05-27 04:00:00
7 УБИ-ийн С талбайн худалдааны төвийн шилэн фасадны ажил TN01925 2022-05-27 04:00:00
8 Hомин холдинг ХХК ажилчдын зуны гутал 22 TN01921 2022-05-27 04:00:00
9 Сүхбаатар Номин агуулах Худалдаа дотор заалны шал, ханын засварын ажил . TN01916 2022-05-19 04:00:00
10 Зуны хослол, бомбер, комбинезон, хантааз болон бусад дагалдах хувцас хэрэглэл 2022 TN01913 2022-04-28 04:00:00