Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Зунжин xаягны рам зангидаx ажил TN01089 2019-09-17 04:30:00 Үр дүн гарсан
2 Урт цагаан-ЭкоЭкспресс Салхивчын ажил TN01088 2019-08-29 01:30:00 Үр дүн гарсан
3 Нэг жилийн цэвэрлэгээний бодис нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах TN01086 2019-09-23 04:00:00
4 Нэг жилийн цэвэрлэгээний материал нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах TN01085 2019-09-23 04:00:00 Үр дүн гарсан
5 Хурд Нарны нүүр Супермаркетийн дотор Салхивчийн ажил TN01081 2019-09-13 06:55:00 Үр дүн гарсан
6 Хөрс төвийн ХАС, ЦБУ, ажил TN01075 2019-08-29 01:30:00 Үр дүн гарсан
7 Хөрс төв Номин супермаркет дэлгүүрийн дотор засварын ажил TN01073 2019-08-21 06:00:00 Үр дүн гарсан
8 Зунжин супермаркетын гадна зам талбай, төв замын орц гарцын ажил TN01072 2019-08-15 01:00:00 Үр дүн гарсан
9 CADILLAC AUTO SHOW ROOM- ийн заслын ажил TN01071 2019-08-15 01:00:00 Үр дүн гарсан
10 Шатахуун түгээх станцын барилга угсралтын ажил TN01068 2019-08-26 04:00:00 Үр дүн гарсан