Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 32 салбарын Номин Моторс дэлгүүр, Гадна фасад болон дотор заслын ажил TN00809 2018-10-25 04:10:00 Үр дүн гарсан
2 Дорнод салбарын худалдааны заалны халаалтын шинэчлэлтийн ажил TN00806 2018-10-25 04:10:00 Үр дүн гарсан
3 Хэнтий аймаг Хурх захын шинэчлэлтийн буулгалтын ажил TN00805 2018-10-12 01:00:00 Үр дүн гарсан
4 32-ын тойрог Номин Моторс ХХК-ний Худалдааны төвийн сантехникийн засвар TN00798 2018-10-16 04:00:00 Үр дүн гарсан
5 Дархан салбарын 2-р давхарын халаалтын шинэчлэлтийн ажил TN00793 2018-10-01 04:00:00 Үр дүн гарсан
6 Эрдэнэт Номин агуулах, супермаркетийн гадна фасадны засварын ажил TN00785 2018-09-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
7 УБИ агуулах худалдааны дотор галын усны шугам солих, шинэчлэх TN00784 2018-10-01 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 32 тойргийн Номин моторс салбарын өргөтгөлийн ажил TN00782 2018-09-12 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 10-р хороололын дэлгүүрийн гадна зам талбайн асфальт тэмдэглэгээ засварын ажил TN00771 2018-09-10 06:00:00 Үр дүн гарсан
10 10-р хороололын хөргөлтийн ажил TN00765 2018-08-22 10:00:00 Үр дүн гарсан