Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Дорнод агуулах худалдааны төвийн гадна фасад будах ажил TN00615 2018-05-02 06:14:36 Үр дүн гарсан
2 УБИ-Шинэ супермаркет,стандарт дэлгүүрийн гадна фасад,гудамжны гэрэл солих ажил TN00609 2018-04-12 04:00:00
3 УБИ-н супермаркет барилгын гадна фасадны өөрчлөлтийн ажил TN00604 2018-04-20 05:22:35 Үр дүн гарсан
4 УБИ-н Лабораторын барилгын гадна хана дулаалах ажил TN00601 2018-04-17 04:00:00 Үр дүн гарсан
5 Хан-Уул агуулах худалдааны төвийн шалны өнгөлгөө хийх ажил TN00600 2018-04-20 05:21:14 Үр дүн гарсан
6 Нид-н 2 ба 4-р давхарын 00 өрөөний гэрэлтүүлэг цахилгааны ажил TN00599 2018-04-12 04:00:00 Үр дүн гарсан
7 УБИ-супермаркетын хөргөгч, хөргөлтийн систем угсрах ажил TN00598 2018-04-12 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 УБИ-н 1,2,3-р давхрын заслын ажил TN00596 2018-04-16 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 зөөлөн зайрмагны машин TN00595 2018-04-17 06:40:00 Үр дүн гарсан
10 УБИ Шинээр орох фүүдкортын дотор засвар TN00591 2018-04-17 04:00:14