Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Ажилчдын өвлийн хувцас Багц №1,2 TN02008 2022-08-18 04:00:00
2 Ажилчдын өвлийн гутал нийлүүлэх TN01975 2022-08-18 04:00:00
3 Дархан-Уул аймаг дахь 2 давхар үйлчилгээний төвийн барилга угсралтын ажилл TN01973 2022-08-30 04:00:00
4 Бэлх Номин супермаркетийн дотор халаалт, дулаан механик, ЦБУ ажил TN01972 2022-08-18 04:00:00
5 Лифт угсралтын ажилд шаардагдах бараа материал нийлүүлэх TN01969 2022-08-02 04:00:00
6 Номин их дэлгүүр лед дэлгэцний цахилгааны тэжээл татах ажил TN01968 2022-08-22 04:00:00
7 Бэлх Номин супермаркет дотор цахилгааны ажил TN01967 2022-08-18 04:00:00
8 Бэлх Номин супермаркет агаар сэлгэлт угсралтын ажил TN01966 2022-08-18 04:00:00
9 Дархан Номин food court агааржуулалтын системийн ажил TN01964 2022-08-05 07:00:56
10 Бэлх гадна тэжээлийн кабель татах ажил TN01963 2022-07-25 04:00:00