Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 10-хороололын супермаркетын шинэчлэлт засварын ажил TN00553 2018-03-12 06:00:00 Үр дүн гарсан
2 Дорнод худалдааны төвийн засвар TN00552 2018-03-12 06:00:00
3 БҮС хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 2018 TN00550 2018-02-21 12:00:00 Үр дүн гарсан
4 Номин Их Дэлгүүрийн 2 ба 4-р давхрын АЦӨ-ний бүрэн засвар TN00548 2018-03-01 08:00:00 Үр дүн гарсан
5 УИД хүн зөөврийн лифтний ханын чулууны заслын ажил TN00545 2018-02-20 08:00:00
6 22-фүүткортын шалны засвар TN00538 2018-02-19 06:00:00
7 УБИ-н супермаркетын халаалтын ажил TN00537 2018-02-20 06:00:00 Үр дүн гарсан
8 УБИ-шинэ супермаркетийн цахилгааны засварын ажил TN00536 2018-02-19 06:00:00 Үр дүн гарсан
9 Номин даатгал салбарын хэрэгцээнд PVC уут нийлүүлэх TN00527 2018-01-29 06:00:00 Үр дүн гарсан
10 УБИ-н Супермаркетын шалны 60х60 плита наах TN00524 2018-01-26 06:00:00 Үр дүн гарсан