Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 13-р хороолол ECO EXPRESS дотор заслын ажил TN00863 2019-01-04 04:00:00 Үр дүн гарсан
2 Төв аймаг Супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил TN00862 2018-12-25 04:00:00 Үр дүн гарсан
3 Өвөрхангай бөөний төвийн Барилга угсралтын ажил TN00860 2019-01-18 04:00:00
4 Хэнтий аймаг Номин салбарын барилга угсралтын ажил TN00857 2019-01-18 04:00:00
5 УБИ-н Чихрийн савалгааны цехийн агаар сэлгэлтийн ажил TN00838 2018-11-28 04:00:00 Үр дүн гарсан
6 ҮБС Сав баглаа боодол 2018 TN00836 2018-11-29 04:00:00 Үр дүн гарсан
7 Номин Фейшн салбарын 2019 торны нийлүүлэгч сонгон шалгаруулах TN00827 2018-11-29 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 УБИ-н ЭКО ЭКСПРЕСС дотор заслын ажил TN00823 2018-11-15 08:18:00 Үр дүн гарсан
9 Төв аймгийн Номин супермаркетын бараа хүлээж авах хэсгийн ажил TN00822 2018-11-02 07:30:00 Үр дүн гарсан
10 Улаанбаатар импекс, Савалгааны цехийн Дотор их засвар болон гадна фасад, тамборын ажил TN00811 2018-10-18 06:30:00 Үр дүн гарсан