Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Дарханы 36 айлын дотор инженерийн шугам сүлжээний засвар шинэчлэлийн ажлын тендер TN00370 2017-09-18 06:00:00 Үр дүн гарсан
2 Эрдэнэт агуулах худалдааны заалны шалны засварын ажил TN00364 2017-09-08 06:00:00 Үр дүн гарсан
3 Салбар дэлгүүрийн хэрэгцээнд үнийн хавчуурга нийлүүлэх ажлын тендер TN00356 2017-08-21 09:00:00 Үр дүн гарсан
4 Драгоны гадна авто зогсоолын тэмдэглэгээ TN00352 2017-09-22 06:00:00 Үр дүн гарсан
5 Юнайтедын гадна авто зогсоолын эко хавтан хийх ажил TN00351 2017-08-21 06:00:00 Үр дүн гарсан
6 Номин их дэлгүүрийн тааз будах ажил TN00347 2017-09-07 06:00:00 Үр дүн гарсан
7 Дархан агуулах худалдааны төвийн 00 өрөөний шинэчлэлтийн ажил TN00334 2017-07-26 06:00:00 Үр дүн гарсан
8 Checkpoint firewall нийлүүлэх ажлын тендер TN00323 2017-07-07 06:00:00 Үр дүн гарсан
9 Борлуулалт үйлчилгээний салбарын хэрэгцээнд билл, жин, тээшийн цаас нийлүүлэх ажлын тендер TN00318 2017-07-07 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 Эрдэнэт агуулах худалдааны гадна сайжруулсан авто зогсоолын ажил TN00314 2017-06-29 06:00:00 Үр дүн гарсан