Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал TN01142 2019-11-07 04:00:00 Үр дүн гарсан
2 Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал-гэрэлтүүлэг TN01137 2019-11-07 04:00:00 Үр дүн гарсан
3 "Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал Багц №1,2 TN01136 2019-11-07 04:00:00 Үр дүн гарсан
4 Аз жаргал хотхоны дотор заслын ажил TN01125 2019-10-18 01:00:00 Үр дүн гарсан
5 Увс Номин Агуулах худалдааны төвийн Халаалт,Салхивчын ажил TN01124 2019-10-25 04:00:00 Үр дүн гарсан
6 Ажилчдын өвлийн хувцас нийлүүлэх TN01123 2019-10-16 06:00:00
7 УИД -ийн эрчим хүчний иж бүрэн аудит хийх TN01118 2019-10-03 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 Серверийн өрөөний хөргөлтийн систем шинэчлэх ажил TN01115 2019-10-23 04:00:00 Үр дүн гарсан 2019-11-18
9 Хөрс супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01114 2019-10-09 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 Зунжин уурийн зуухны ажил TN01112 2019-09-27 07:30:00 Үр дүн гарсан