Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Увс Агуулах худалдааны гадна хаалганууд TN01067 2019-08-27 04:00:00
2 УБИ Агуулах худалдааны 1-р давхар хоум стайлын хана таазны засвар TN01057 2019-08-16 01:00:00 Үр дүн гарсан
3 Таван Тансаг “ЭКО-ЭКСПРЕСС” дэлгүүрийн заслын ажил TN01056 2019-08-14 10:00:00 Үр дүн гарсан
4 Багануур Супермаркетын гадна зам талбай, тэмдэг тэмдэглэгээний ажил TN01052 2019-07-25 01:00:00 Үр дүн гарсан
5 Улаанбаатар импекс Hийтийн ариун цэврийн өрөөний дотор заслын ажил TN01048 2019-08-15 01:00:00 Үр дүн гарсан
6 УБИ 3-р давхар Косметикийн хана таазны засвар TN01047 2019-08-15 01:00:00 Үр дүн гарсан
7 Дархан Номин Электроникс худалдааны төвийн салхивчийн системийн засварын ажил TN01040 2019-08-22 03:55:00 Үр дүн гарсан
8 ISO27001 нэвтрүүлэгчийг сонгон шалгаруулах TN01034 2019-08-21 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 Эрдэнэт Номин Электрониксийн салхивчын системийн засварын ажил TN01018 2019-07-25 02:00:00 Үр дүн гарсан
10 Увс аймаг фасадны материал TN01017 2019-06-24 04:00:00 Үр дүн гарсан