Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Орон нутгийн ачаа тээвэрлэгч сонгон шалгаруулах 2023 TN02172 2023-03-23 04:00:00
2 БҮБ салбаруудын биллийн цаас болон тээш жингийн цаас захиалга-2023 он TN02168 2023-01-31 04:00:00
3 Номин Даатгал 2023 оны Харилцагчийн хангамжийн материал TN02162 2023-01-24 04:00:00
4 Хэвлэлийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх TN02156 2023-03-09 06:00:00 Үр дүн гарсан
5 Номин Тав Трейд ХХК ийн 8 салбар дэлгүүрт Хөргөгч, хөлдөөгч нийлүүлэх TN02135 2023-01-17 04:00:00
6 Баянхошуу Номин агуулах худалдааны хөргөгч, хөлдөөгч угсарч суурилуулах ажил TN02123 2022-12-09 07:30:00
7 Нарны зам Номин супермаркетын дотор заслын ажил TN02118 2022-11-24 04:00:00
8 Дархан Номин Агуулах худалдааны барилгын дотор цахилгааны угсралтын ажил TN02112 2023-04-20 07:26:00
9 УБИ С талбай авто зах агаар сэлгэлтийн ажил TN02079 2022-11-03 04:00:00
10 Дархан номин агуулах худалдааны барилгын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах TN02066 2022-10-12 04:00:00