Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Дундговь агуулахын хөргөгч, хөргөлтийн систем угсрах ажил TN02062 2022-10-06 04:00:00
2 НИД-н гадна фасадад цэгэн дэлгэц угсрах ажил TN02055 2022-09-16 04:00:00
3 "НОМИН ИХ ДЭЛГҮҮР "-н Гадна фасадны засвар болон дэлгэцний металл рам угсрах ажил TN02054 2022-09-16 04:00:00
4 Өмнөговь аймаг, Номин бөөний худалдааны төвийн барилгын дулаан механик угсралтын ажил TN02052 2022-09-06 04:00:00
5 Эрдэнэт Агуулах худалдаа салбарт усан агаар халаагч болон дотор халаалтын шугам сүлжээ угсрах ажил TN02050 2022-09-01 04:00:00
6 Ургах наран агуулах худалдааны барилгын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил TN02049 2022-09-22 04:00:00
7 Бэлх салбар дотор засал болон өргөтгөлийн ажил TN02014 2022-08-26 04:00:00
8 УБИ-ийн С талбайн дотор засал, гадна засал, хаягны рам хийх ажил TN02012 2022-09-02 04:00:00
9 Номин Супермаркет-Бэлх хөргүүр, хөлдөөгч нийлүүлэх TN02011 2022-08-29 04:00:00
10 Улаанбаатар импекс авто захын дотор халаалт, дулаан механик, цэвэр бохир усны шугам, тоноглол угсралтын ажил TN02010 2022-08-15 04:00:00