Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Аз жаргал супермаркетын дотор цахилгаан гэрэлтүүлгийн ажил TN01144 2019-10-28 04:00:00 Үр дүн гарсан
2 Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал-гэрэлтүүлэг TN01143 2019-11-07 04:00:00 Үр дүн гарсан
3 Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал TN01142 2019-11-07 04:00:00 Үр дүн гарсан
4 Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал-гэрэлтүүлэг TN01137 2019-11-07 04:00:00 Үр дүн гарсан
5 "Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал Багц №1,2 TN01136 2019-11-07 04:00:00 Үр дүн гарсан
6 Аз жаргал хотхоны дотор заслын ажил TN01125 2019-10-18 01:00:00 Үр дүн гарсан
7 Увс Номин Агуулах худалдааны төвийн Халаалт,Салхивчын ажил TN01124 2019-10-25 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 Ажилчдын өвлийн хувцас нийлүүлэх TN01123 2019-10-16 06:00:00
9 УИД -ийн эрчим хүчний иж бүрэн аудит хийх TN01118 2019-10-03 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 Серверийн өрөөний хөргөлтийн систем шинэчлэх ажил TN01115 2019-10-23 04:00:00 Үр дүн гарсан 2019-11-18