Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Увс аймаг фасадны материал TN01016 2019-06-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
2 Увс аймаг дээврийн материал TN01015 2019-06-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
3 Увс аймаг дээврийн материал TN01014 2019-06-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
4 Увс агуулах худалдааны дээврийн материал нийлүүлэх TN01005 2019-06-14 04:00:00 Үр дүн гарсан
5 Увс агуулах худалдааны дээврийн материал нийлүүлэх TN01004 2019-06-14 04:00:00 Үр дүн гарсан
6 Зунжин супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01000 2019-06-18 04:00:00 Үр дүн гарсан
7 Хоум стайл салбарын тавилгын шинэ дэлгүүрийн дотор засал TN00998 2019-06-10 06:00:00 Үр дүн гарсан
8 Багануур гадна фасадны засал, өргөтгөлийн ажил шинэ TN00987 2019-06-06 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 Бүрэн плаза хайпермаркетын дотор заслын ажил TN00981 2019-05-23 01:00:00 Үр дүн гарсан
10 Өмнөговь Номин Агуулах Худалдааны дээврийн засвар TN00979 2019-06-06 04:00:00