Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УИД-шоколадница салбарын цахилгааны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00688 2018-05-28 08:36:45 2018-05-28 09:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Юнайтэдын гадна усан оргилуур, гүүр , зам талбайн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00682 2018-05-24 09:34:28 2018-06-06 01:35:24
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД 3-р давхар Экс Ти Ай гутлын тасгийн засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00679 2018-05-28 01:14:55 2018-06-11 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
НИД-ийн Плаза, Калиофе-ын хар цаасан дээврийг хуулж, мембранаар хийх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00674 2018-05-28 04:45:44 2018-06-11 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хан-уул АХ хар цаасан дээврийн хэсэгчилсэн засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00671 2018-05-18 07:01:12 2018-06-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-ийн Фүүдкортын цахилгааны монтаж хийх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00665 2018-05-16 02:06:17 2018-06-06 04:30:01
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан