Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Хан-уул АХ хар цаасан дээврийн хэсэгчилсэн засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00671 2018-05-18 07:01:12 2018-06-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-ийн Фүүдкортын цахилгааны монтаж хийх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00665 2018-05-16 02:06:17 2018-06-06 04:30:01
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-ийн Ундрах-Агро-ийн дээврийн засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00664 2018-05-15 04:32:58 2018-05-29 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-ийн хөргөлтийн өрөөний хана дулаалах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00661 2018-08-09 04:12:05 2018-08-09 05:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Шатахуун түгээх станцын барилга угсралтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин ойл ХХК TN00632 2018-04-25 09:22:57 2018-05-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дархан-36 айлын вакум цонх солих ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00620 2018-04-17 09:27:27 2018-05-04 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан