Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Номин Юнайтэд 3,5 давхар Салхивчын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01528 2021-05-17 06:47:01 2021-06-10 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хэрлэн Номин Бизнес Төвийн архивийн өрөөний засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01517 2021-04-13 06:12:05 2021-05-05 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Их Монгол супермаркет шалны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01511 2021-04-12 07:08:17 2021-04-26 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хан-уул салбар: Гадна фасад их засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01508 2021-06-02 10:24:27 2021-06-28 03:50:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Наадам центр-English home дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01501 2021-04-07 04:36:05 2021-04-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Чулуун Овоо Агуулах худалдаа Салхивч агааржуулалт угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01402 2021-03-02 04:35:29 2021-03-17 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан