Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Өмнөговь Номин Агуулах Худалдааны дээврийн засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00979 2019-05-15 03:08:17 2019-06-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Өвөрхангай хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00977 2019-05-20 06:49:31 2019-06-10 02:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Бүрэн плаза Номин хайпермаркет дэлгүүрийн Агаар сэлгэлт, ЦБУ ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00974 2019-05-09 07:27:07 2019-05-16 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Олл март Номин хайпермаркетын гадна ханыг хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00963 2019-05-09 02:55:50 2019-05-24 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Багануур супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00955 2019-04-30 09:27:02 2019-05-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хэнтий Супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00954 2019-04-30 09:06:51 2019-05-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан