Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Зүүн-4 зам төслийн тэжээлийн кабель татах самбар тоноглох ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00727 2018-06-28 09:29:01 2018-06-28 10:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ Пероны агуулахын хаалганы засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00726 2018-06-26 06:25:53 2018-07-02 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
НИД Шоколапница кафены террас хийх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00725 2018-06-26 06:26:42 2018-06-28 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Өмнөговь салбарын агааржуулалт эйркондейшн угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00724 2018-06-25 06:28:20 2018-07-04 04:40:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зүүн 4 зам хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00720 2018-06-20 03:23:21 2018-06-22 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Ховд салбарын агааржуулалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00719 2018-06-25 06:28:45 2018-07-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан