Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Ховд дээврийн засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00926 2019-04-09 08:07:37 2019-04-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ Номин Моторсын дотор засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00893 2019-02-04 02:51:07 2019-02-15 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дамбадаржаа хашаа, байшин буулгах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00892 2019-02-14 02:14:12 2019-02-15 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Ард кинотеатрын Эко экспресс дэлгүүрийн халаалт агаар сэлгэлт, цэвэр бохир усны угсралтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00879 2019-01-04 06:31:20 2019-01-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-н хөргүүрийн өрөөний таазыг мөөгөнцөрийн будгаар будах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00875 2019-01-07 06:00:21 2019-01-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ Номин Моторс Экоэкспресс халаалт,салхивч,цбу-ны засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00874 2019-01-04 03:12:36 2019-01-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан