Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

10-р хороололын хөргөлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00765 2018-08-07 01:35:30 2018-08-22 10:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дархан худалдааны төвийн гадна зам талбайн шинэчлэлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00750 2018-07-30 03:48:01 2018-08-16 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-н Гадна ариутгах татуургын шугамын, дотор цэвэр, бохир усны шугам болон агаар сэлгэлтийн системийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00745 2018-07-25 06:07:17 2018-08-08 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Плаза, каллеопийн мембран дээврийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00735 2018-07-02 02:21:37 2018-07-02 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зүүн-4 зам төслийн тэжээлийн кабель татах самбар тоноглох ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00727 2018-06-28 09:29:01 2018-06-28 10:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ Пероны агуулахын хаалганы засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00726 2018-06-26 06:25:53 2018-07-02 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан