Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Өнөр плаза супермаркетын хөргөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01183 2020-02-06 06:40:00 Үр дүн гарсан
2 Билл, тээш, жингийн цаасны хэрэглээ - 2020 он TN01174 2020-04-30 04:00:00 Үр дүн гарсан
3 Өнөр плаза дотор заслын ажил TN01172 2020-01-09 04:00:00 Үр дүн гарсан
4 СХД-н 1-р хороо, Өнөр плаза, Номин худалдааны төвийн барилгын салхивч, эйркондишн угсрах ажил TN01171 2020-01-16 04:00:00 Үр дүн гарсан
5 ISO45001:2018 стандарт нэвтрүүлэх төслийн Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах TN01167 2019-12-24 09:00:00 Үр дүн гарсан 2020-01-07
6 Замын-үүд гадна металл рамтай цонх, хаалга нийлүүлэх TN01162 2019-12-04 04:00:00 Үр дүн гарсан
7 Аз жаргал супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01161 2019-12-05 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 Нарны гүүр Супермаркетийн бараа авах хэсгийн тамбар,пандусны ажил TN01160 2019-11-25 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 Аз жаргал супермаркетын дотор цахилгаан гэрэлтүүлгийн ажил TN01144 2019-10-28 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал-гэрэлтүүлэг TN01143 2019-11-07 04:00:00 Үр дүн гарсан