Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Увс Номин Агуулах худалдааны төвийн Халаалт,Салхивчын ажил TN01124 2019-10-25 04:00:00 Үр дүн гарсан
2 Ажилчдын өвлийн хувцас нийлүүлэх TN01123 2019-10-16 06:00:00
3 УИД -ийн эрчим хүчний иж бүрэн аудит хийх TN01118 2019-10-03 04:00:00 Үр дүн гарсан
4 Серверийн өрөөний хөргөлтийн систем шинэчлэх ажил TN01115 2019-10-23 04:00:00 Үр дүн гарсан 2019-11-18
5 Хөрс супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01114 2019-10-09 04:00:00 Үр дүн гарсан
6 Зунжин уурийн зуухны ажил TN01112 2019-09-27 07:30:00 Үр дүн гарсан
7 Зунжин гадна дулааны шугам зуух, узелийн ажил TN01111 2019-10-07 05:56:00 Үр дүн гарсан
8 Яармаг-Будда хайпермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01107 2019-10-03 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 Увс Бөөний төвийн 1.5 давхарын өргөтгөлийн ажил /суурь,каркас,1,5 давхарын бетон шал / TN01106 2019-10-16 03:00:00 Үр дүн гарсан
10 УБИ Багахангай хөргөлтийн агуулахад мотор засах ажил TN01105 2019-10-02 04:00:00 Үр дүн гарсан