Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Хяналтын камер, дагалдах хэрэгсэл худалдан авах-2020 TN01233 2020-05-26 04:00:00 Үр дүн гарсан
2 Увс агуулах худалдааны төвийн гадна зам талбайн ажил TN01230 2020-05-18 04:00:00 Үр дүн гарсан 2020-06-02
3 Увс АХ, Замын-Үүд АХ,Эрдэнэт СМ,32 СМ,11СМ салбаруудын хөргөгч хөлдөөгч шинэчлэлт TN01229 2020-05-15 04:00:00 Үр дүн гарсан 2020-05-19
4 Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо байршилд хөрсний шинжилгээ хийлгэх ажил TN01227 2020-05-19 04:00:00 Үр дүн гарсан
5 Замын-Үүд агуулах худалдааны төвийн хөргөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01211 2020-05-04 04:00:00 Үр дүн гарсан
6 Увс агуулах худалдааны төвийн гадна зам талбайн гэрэлтүүлгийн ажил TN01201 2020-04-09 07:00:00 Үр дүн гарсан
7 Хуучин 22 товчоо УЭХ ХХК-ний эзэмшил газарт блокон хашаа барих ажил TN01200 2020-04-09 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 УИД 3-6 давхарын АЦ өрөөний сантехникийн шугам солих, тоноглол шинэчлэх ажил TN01191 2020-03-20 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 УИД-ын 3,4,5,6-р давхарын АЦӨ-ний иж бүрэн засварын ажил TN01190 2020-03-20 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 НИД-ийн 5-давхар дрож хуулж плита наах ажил TN01189 2020-02-21 04:00:00 Үр дүн гарсан