Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Номин Юнайтед барилгын 4-р давхрын оффисын дотор засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01608 2021-09-15 12:44:17 2021-10-28 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
"ECO BUS"өргөтгөлийн засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01597 2021-06-30 01:28:09 2021-07-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Цагаан хаалга- хөргөгч хөргөлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01566 2021-06-08 04:06:41 2021-06-30 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин Юнайтэд Оффист Эйркондейшн угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01536 2021-05-03 04:35:46 2021-06-16 02:50:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Седар- хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01531 2021-04-26 11:05:15 2021-05-10 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-н Супермаркетын хөлдөөгч, хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01530 2021-04-26 11:02:35 2021-05-17 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан