Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Номин Супермаркет-Бэлх хөргүүр, хөлдөөгч нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN02011 2022-08-08 03:54:24 2022-08-29 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Улаанбаатар импекс авто захын дотор халаалт, дулаан механик, цэвэр бохир усны шугам, тоноглол угсралтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN02010 2022-08-08 03:05:18 2022-08-15 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Ажилчдын өвлийн хувцас Багц №1,2
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN02008 2022-07-28 09:55:56 2022-08-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Ажилчдын өвлийн гутал нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд TN01975 2022-07-28 09:57:20 2022-08-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дархан-Уул аймаг дахь 2 давхар үйлчилгээний төвийн барилга угсралтын ажилл
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01973 2022-08-01 05:45:13 2022-08-30 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Бэлх Номин супермаркетийн дотор халаалт, дулаан механик, ЦБУ ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01972 2022-07-28 08:00:58 2022-08-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан