Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

22 Номин агуулах худалдаа хаяавч тойруулан өрлөг өрөх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01252 2020-06-25 06:45:56 2020-07-08 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УБИ-н оффисын барилгын дотор халаалтын систем шинэчлэлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01250 2020-06-17 08:35:12 2020-07-10 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Усны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01249 2020-05-22 02:26:22 2020-06-12 10:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Цэвэр усны үйлдвэрийн дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01248 2020-05-19 06:22:40 2020-06-02 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Шинэ Дорно Экоэкспресс төвийн Эйркондейшн угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01245 2020-05-19 05:51:52 2020-06-12 10:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Шинэ дорно дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01244 2020-05-18 08:05:04 2020-05-29 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан