Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УИД -ийн эрчим хүчний иж бүрэн аудит хийх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01118 2019-10-01 08:23:48 2019-10-03 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Серверийн өрөөний хөргөлтийн систем шинэчлэх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01115 2019-09-26 07:54:37 2019-10-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Хөрс супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01114 2019-09-25 03:37:12 2019-10-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зунжин уурийн зуухны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01112 2019-09-27 07:18:35 2019-09-27 07:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зунжин гадна дулааны шугам зуух, узелийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01111 2019-09-24 02:49:10 2019-10-07 05:56:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Ховд салбар халаалт, агааржуулалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01110 2019-10-02 09:14:21 2019-10-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна