Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Сервер худалдан авах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01266 2020-06-25 08:22:15 2020-07-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УБИ Супермаркет мембран дээвэр хийх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01265 2020-06-26 03:22:21 2020-07-08 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Орон нутгийн ачаа тээвэрлэгч сонгон шалгаруулах 2020
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
02 Номин Трейдинг ХХК TN01262 2020-06-19 02:28:15 2020-07-03 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-ийн техникийн захын дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01259 2020-06-15 07:29:53 2020-07-16 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Баянхошуу Номин Агуулах худалдааны төвийн газар шороо,суурийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01258 2020-06-10 06:57:47 2020-06-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Сентоза супермаркет буулгалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01255 2020-05-29 07:22:14 2020-06-19 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан