Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Дархан Номин Электроникс худалдааны төвийн салхивчийн системийн засварын ажил TN01040 2019-08-21 04:00:00
2 УИД-ийн 4 давхарт Хүүхдийн тоглоомын тасгийн засварын ажил TN01035 2019-08-21 08:00:30
3 ISO27001 нэвтрүүлэгчийг сонгон шалгаруулах TN01034 2019-08-21 04:00:00
4 Хан-Уул: Дотор талын урсгал засвар TN01033 2019-08-09 04:00:00
5 НИД-н 5-р давхрын дрож хуулж плита наах ажил TN01032 2019-08-21 04:00:00
6 Эрдэнэт Номин Электрониксийн салхивчын системийн засварын ажил TN01018 2019-07-25 02:00:00 Үр дүн гарсан
7 Увс аймаг фасадны материал TN01017 2019-06-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 Увс аймаг фасадны материал TN01016 2019-06-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 Увс аймаг дээврийн материал TN01015 2019-06-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 Увс аймаг дээврийн материал TN01014 2019-06-24 04:00:00 Үр дүн гарсан