Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Плаза, каллеопийн мембран дээврийн ажил TN00735 2018-07-02 04:00:00 Үр дүн гарсан
2 TN00734 Зүүн 4 зам, НИД Косметикс тасаг шинээр тавилга хийлгэх TN00734 2018-07-05 07:35:00 Үр дүн гарсан
3 Зүүн-4 зам төслийн тэжээлийн кабель татах самбар тоноглох ажил TN00727 2018-06-28 10:00:00 Үр дүн гарсан
4 УБИ Пероны агуулахын хаалганы засварын ажил TN00726 2018-07-02 04:00:00 Үр дүн гарсан
5 НИД Шоколапница кафены террас хийх ажил TN00725 2018-06-28 04:00:00 Үр дүн гарсан
6 Өмнөговь салбарын агааржуулалт эйркондейшн угсрах ажил TN00724 2018-07-04 04:40:00 Үр дүн гарсан
7 Зүүн 4 зам хөргөлтийн систем угсрах ажил TN00720 2018-06-22 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 Ховд салбарын агааржуулалтын ажил TN00719 2018-07-20 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 Чулуун овоо АХ-нд орох Дизайны засвар TN00711 2018-07-02 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 Жуков супер маркетын гадна тамбурын ажил TN00707 2018-07-02 04:00:00