Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Хэрлэн Номин Бизнес төв, дэлгүүрийн шалны засвар TN01215 2020-05-26 04:00:00
2 Замын-Үүд агуулах худалдааны төвийн хөргөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01211 2020-05-04 04:00:00 Үр дүн гарсан
3 Увс агуулах худалдааны төвийн гадна зам талбайн гэрэлтүүлгийн ажил TN01201 2020-04-09 07:00:00 Үр дүн гарсан
4 Хуучин 22 товчоо УЭХ ХХК-ний эзэмшил газарт блокон хашаа барих ажил TN01200 2020-04-09 04:00:00 Үр дүн гарсан
5 УИД 3-6 давхарын АЦ өрөөний сантехникийн шугам солих, тоноглол шинэчлэх ажил TN01191 2020-03-20 04:00:00 Үр дүн гарсан
6 УИД-ын 3,4,5,6-р давхарын АЦӨ-ний иж бүрэн засварын ажил TN01190 2020-03-20 04:00:00 Үр дүн гарсан
7 НИД-ийн 5-давхар дрож хуулж плита наах ажил TN01189 2020-02-21 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 Их монгол супермаркетын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01187 2020-02-21 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 Увс Бөөний төвийн өргөтгөлийн дотор металл шат угсрах ажил TN01186 2020-02-21 04:00:00
10 SAP систем нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч сонгон шалгаруулах TN01185 2020-02-21 04:00:00