Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 УИД-ийн 6-р давхрын номын тасгийн шал хулдааслах ажил TN00680 2018-06-06 04:00:00 Үр дүн гарсан
2 УИД 3-р давхар Экс Ти Ай гутлын тасгийн засварын ажил TN00679 2018-06-11 01:00:00 Үр дүн гарсан
3 НИД-ийн Плаза, Калиофе-ын хар цаасан дээврийг хуулж, мембранаар хийх TN00674 2018-06-11 04:00:00 Үр дүн гарсан
4 Хан-уул АХ хар цаасан дээврийн хэсэгчилсэн засвар TN00671 2018-06-18 04:00:00
5 УБИ-ийн Фүүдкортын цахилгааны монтаж хийх ажил TN00665 2018-06-06 04:30:01 Үр дүн гарсан
6 УБИ-ийн Ундрах-Агро-ийн дээврийн засварын ажил TN00664 2018-05-29 04:00:00 Үр дүн гарсан
7 Юнайтэд, Оффисын акустик таазны ажил TN00662 2018-06-08 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 УБИ-ийн хөргөлтийн өрөөний хана дулаалах ажил TN00661 2018-05-29 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 13-р хороолол ажилчидын хувцас солих өрөөний дээврийн засвар TN00659 2018-05-23 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 УИД-ийн 3-5 дугаар давхрын агаарын урсгалын хаалт хийх TN00645 2018-05-20 04:00:00 Үр дүн гарсан